Eerste ontbossingsvrije soja voor veevoer is binnen

‹ Terug naar overzicht

Eerste ontbossingsvrije soja voor veevoer is binnen

Geplaatst op:

FrieslandCampina en Agrifirm kondigden eind vorig jaar aan om stappen te zetten voor meer garanties dat de soja voor veevoer uit ontbossingsvrije gebieden komt. Inmiddels zijn de eerste scheepsladingen met gegarandeerd ontbossingsvrije soja in Drachten geleverd.

Alle sojaproducten in het krachtvoer die de leden-melkveehouders van FrieslandCampina afnemen bij Agifirm zijn RTRS-gecertificeerd. Hierbij wordt aan de wereldwijde normen voldaan voor de verantwoorde productie, verwerking en handel in soja. 

Garanties ontbossingsvrije soja

Bovenop de huidige RTRS-certificering zoeken beide coöperaties samen naar meer garanties. Bij het vervoeren van de soja – afkomstig van kleine en grote landbouwbedrijven en sojaleveranciers – kunnen verschillende ladingen samenkomen. Daardoor is het minder duidelijk of 100 procent van de soja die uiteindelijk in Nederland aankomt voldoet aan de aanvullende eisen en extra garanties. “Wij willen toewerken naar standaard 100 procent zekerheid”, vertelt Guus van Laarhoven, Regenerative Agriculture Lead bij FrieslandCampina. “Dat vraagt om garanties dat de verschillende sojaladingen echt fysiek gescheiden blijven en dat dit proces ook goed gemonitord wordt. Zo zijn er nog meer implicaties en dat onderzoeken we in deze pilot met een onafhankelijke gecontroleerd en fysiek gesloten sojaketen.” 

Ruud Tijssens, group director Public & Cooperative Affairs bij Royal Agrifirm Group: “Toen we van start gingen was de ambitie om samen te werken met enkele grote sojacoöperaties in Zuid-Amerika, die aantoonbaar al jaren verbouwen in dezelfde gebieden. Daarvan weten we onder meer – dankzij satellietbeelden en onafhankelijke controleurs – dat het landschap en de bossen hier niet recent zijn aangepast naar landbouwgrond voor soja. Vervolgens ging het ons erom dat we de ladingen ook fysiek gescheiden konden houden. Dat bleek niet eenvoudig. Dan zijn er op zo’n moment minder garanties voor een transparantere en traceerbare sojastroom. Dat betekent veel uitzoekwerk en zoeken naar alternatieven. Deze pilot is daar het resultaat van.”

Heldere definities

Op dit moment werken Agrifirm en FrieslandCampina aan heldere definities, zodat een raamwerk ontstaat voor een onafhankelijk gecontroleerde en fysiek gesloten sojaketen waar meer partijen mee kunnen werken. 

Meerkosten voor de markt 

De eventuele meerkosten voor de ontbossingsvrije soja in voer melkkoeien zijn voor de markt, vertelde Ruud Tijssens bij de start van de pilot. Deze meerkosten voor veehouders zullen moeten wordt terugverdiend via de melk. “We willen eraan werken dat 100 procent van de soja die melkveehouders inkopen voor voer, gegarandeerd zonder ontbossing tot stand is gekomen. De maatschappelijke rekening voor sojaproductie mag niet bij de natuur, het klimaat of de boeren komen te liggen. Daarom worden de meerkosten van deze garantie doorberekend naar de markt, waarmee kostprijsstijging voor onze melkveehouders wordt voorkomen.”