Einde Vertrekregeling Dutch Milk Foundation

‹ Terug naar overzicht

Einde Vertrekregeling Dutch Milk Foundation

Geplaatst op:

Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is geïnformeerd door de Dutch Milk Foundation (DMF) dat het totale beschikbare volume (1,2 miljard kilo boerderijmelk) van de Vertrekregeling is bereikt. Daarmee is per 9 november een einde gekomen aan deze regeling. In totaal hebben 1.032 melkveehouders ervan gebruik kunnen maken.

Het bestuur van de zuivelcoöperatie betreurt het vertrek van leden-melkveehouders, maar respecteert het besluit dat zij op basis van hun individuele afwegingen hebben genomen. Tegelijkertijd is het bestuur blij dat nu een einde is gekomen aan de Vertrekregeling, die niet in het belang van de coöperatie was, maar een voorwaarde vanuit de Europese Commissie en de mededingsautoriteit bij de fusie tussen Campina Melkunie en Friesland Foods.

FrieslandCampina staat open voor nieuwe leden-melkveehouders. In 2022 is het coöperatief werkgebied uitgebreid in delen van België en Duitsland. Met de onlangs aangescherpte ondernemingsstrategie ‘Expedition 2030’ verwacht de coöperatie dat de winstgevendheid zal verbeteren. De organisatie kan de leden daardoor voorzien van een toonaangevende melkprijs en zij kunnen blijven investeren in de duurzame toekomst van hun melkveebedrijven.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft de fusie tussen Friesland Foods en Campina goedgekeurd onder de voorwaarde dat 1,2 miljard kilogram boerderijmelk ter beschikking van derden wordt gesteld. Hiervoor zijn de Vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk in het leven geroepen. De DMF als onafhankelijke stichting, verzorgt sinds 1 juli 2009 de uitvoering van deze twee regelingen. De Vertrekregeling was bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorzag in een vertrekpremie van 5,00 euro per 100 kilogram waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.