EMB-rapport: inkomen melkveehouders staat chronisch onder druk

‹ Terug naar overzicht

EMB-rapport: inkomen melkveehouders staat chronisch onder druk

Geplaatst op:

Het inkomen in de melkveehouderij staat al jaren onder druk. Die uitkomst komt naar voren in het rapport ‘What is the cost of producing milk?’ dat in opdracht van de European Milk Board (EMB) door het Duitse BAL-instituut is gemaakt. 

In de kostenstudie werd de kostprijs van melk in acht Europese landen vergeleken. In 2019 blijkt de Nederlandse melkveehouder 11,79 cent per kilogram melk tekort te komen op de werkelijke kostprijs (inclusief berekende arbeidskosten). Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde. Het rapport is een aanvulling op de Europese Milk Marker Index (MMI) die sinds 2013 gepubliceerd werd maar beperkter is en meestal drie jaar achterloopt. Er is ook een rapport uit over de prijs van biologische melk. Hieruit blijkt dat het inkomen van de biologische boeren 34 procent is van vergelijkbare cao’s.

Europees marktmechanisme ontbreekt

Kennis van de productiekosten is een belangrijke vereiste uit zakelijk oogpunt; het zou een instrument moeten zijn in prijsonderhandelingen. Maar melkfabrieken en boeren bereiken meestal geen overeenstemming vooraf. Melkveehouders hebben geen onderhandelingsmacht. Ze worden betaald naargelang de bedragen die melkfabrieken over hebben. 

Als er meer aanbod is dan vraag krimpen de inkomsten voor de boer, maar melkveehouders kunnen het aanbod niet regelen omdat er geen marktmechanisme is in Europa.

Chronisch tekort aan inkomen

Om dit chronische tekort tegen te gaan vraagt de European Milk Board (EMB) al jaren om een wettelijk geregeld crisisinstrument, het Markt Verantwoordelijkheids Programma. Dat volgt de markt en reageert op marktsignalen, bijvoorbeeld door tijdelijk productiehoeveelheden aan te passen. Op de site van de European Milk Board staat een toelichting op het Market Responsibility Programme.

Lees hier het EMB-rapport ‘What is the cost of producing milk?’.