Fonterra biedt calculator klimaatdata Nieuw-Zeelandse zuivel

‹ Terug naar overzicht

Fonterra biedt calculator klimaatdata Nieuw-Zeelandse zuivel

Geplaatst op:

Fonterra introduceert via zijn handelsactiviteit NZMP een online calculator waarmee klanten op productniveau inzicht krijgen in gegevens over de CO₂-voetafdruk. Deze ‘Carbon Footprinter’ biedt voor basiszuivelproducten zoals boter, poeders en kaas toegang tot actuele emissie-data uit de voorliggende keten.

Nieuw-Zeelandse boer. Foto: Fonterra

Het Nieuw-Zeelandse zuivelconcern richt zich op afnemers die bij de inkoop van hun grondstoffen rekening houden met de impact op hun eigen klimaatdoelen. De emissies van aangekochte goederen (scope 3) dragen bij aan het totale emissieprofiel. Volgens NZMP komen emissiegegevens voor specifieke producten tegemoet aan de veranderende behoeften van klanten. “We weten dat wij voor veel van onze klanten een groot deel van hun Scope 3-uitstoot veroorzaken”,  zegt Charlotte Rutherford, directeur Duurzaamheid van Fonterra.“De transparantie van de ‘footprinter’  betekent dat ze gemakkelijk en met vertrouwen het laatste emissieprofiel kunnen beoordelen van het product dat ze bij ons kopen.”

Klimaatroutekaart

De coöperatie kan deze data leveren omdat zij gegevens over duurzaamheid op de melkveebedrijven registreert . Fonterra heeft zijn klimaatplannen en -doelen vastgelegd in de ‘Climate Roadmap’. Die gaat uit van reductie van 50 procent van de emissies in de zuivelverwerking ten opzichte van 2028 en 30 procent van de emissies op de boerderij in 2030. De ambitie is klimaatneutraal te zijn in 2050. De calculator geeft klanten behalve recente emissiegegevens ook een voorspelling van de potentiële emissiereducties voor deze producten tot 2030, gebaseerd op de doelstellingen in de klimaatroutekaart.

De online calculator moet de Nieuw-Zeelandse producten aantrekkelijker moet maken voor afnemers. Volgens NZMP behoren Nieuw-Zeelandse boeren, met hun sterk op weidegras gebaseerde veehouderij, tot de voorlopers op het gebied van klimaatemissies.