FrieslandCampina en Danone verminderen uitstoot broeikasgassen

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina en Danone verminderen uitstoot broeikasgassen

Geplaatst op:

Een driejarige samenwerking tussen FrieslandCampina en Danone heeft geleid tot  ruim 17 procent minder uitstoot van broeikasgassen. Deze reductie is gerealiseerd door melkveehouders van FrieslandCampina die duurzame landbouwpraktijken en groene-energieprojecten implementeerden. 

Van links naar rechts: Simone Boitelle (director Global Corporate Affairs FrieslandCampina), Yann-Gaël Rio (Danone’s global vice president voor Natuur & Landbouw) en lid-melkveehouder Edwin Daatselaar.

De samenwerking is uitgevoerd voor zuivelingrediënten die specifiek aan Danone worden geleverd. De 17,6 procent broeikasgasreductie is gerealiseerd in de periode 2015-2020 en gemeten met de KringloopWijzer. FrieslandCampina gebruikte deze  monitoringtool om de voortgang van de duurzame landbouwpraktijken te volgen. 

De KringloopWijzer wordt door bijna 10.000 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina gebruikt en geeft boerderijspecifieke inzichten, zoals de omvang van de ecologische voetafdruk.

Maatregelen tegen uitstoot

Afhankelijk van het type bedrijf kunnen melkveehouders verschillende maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De effecten van de geïmplementeerde maatregelen werden gevolgd via de KringloopWijzer. Enkele voorbeelden van de maatregelen zijn:

– Meer eiwit geoogst van eigen landbouwgrond, waardoor de impact van het inkopen van voer van ver weg nog verder wordt verminderd;
– Optimaliseren van het rantsoen van de koe: het handhaven van een uitgebalanceerd voedzaam rantsoen dat de gezondheid en het welzijn van de dieren ondersteunt en tegelijkertijd de enterische methaanuitstoot vermindert;
– Energiemaatregelen: opwekking van groene stroom door gebruik van zonnepanelen, windmolens en mestvergisters; het vermijden van fossiele brandstoffen door biobased diesel en/of het verminderen van het energieverbruik (bijvoorbeeld door het terugwinnen van warmte uit melkkoeling). De mestvergisters wekken niet alleen duurzame elektriciteit op, ze dragen ook bij aan minder methaanemissie door mestopslag. De groene stroom van de leden wordt ingezet voor de productielocaties van FrieslandCampina.

Samenwerking verlengd

De positieve resultaten van deze samenwerking waren voor Danone en FrieslandCampina aanleiding om de samenwerking met nog eens drie jaar te verlengen. De twee bedrijven zullen zich samen blijven inspannen om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de productie van ingrediënten afkomstig van FrieslandCampina met nog eens ruim 7 procent te verminderen.

Dat zou in de loop van de meerjarige samenwerking leiden tot een totale reductie van de broeikasgasemissie van bijna 25 procent. De komende jaren zetten FrieslandCampina en Danone hun gezamenlijke inspanningen voort in innovatieve oplossingen om de transitie naar regeneratieve landbouw op te schalen en te versnellen.

Lees ook: FrieslandCampina: ‘Verpakkingen in 2025 herbruikbaar of recyclebaar’