FrieslandCampina wijzigt management, Van Neerbos vertrekt

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina wijzigt management, Van Neerbos vertrekt

Geplaatst op:

FrieslandCampina wil de management-topstructuur van de onderneming vereenvoudigen, door het aantal lagen te verminderen. Dat voornemen is aangekondigd tijdens de ledenraadsvergadering van 21 juni. Daarbij is ook bekendgemaakt dat Roel van Neerbos per 1 november 2023 terugtreedt.

Van Neerbos is lid van de executive board en president van de business group Food & Beverage. Door de aangekondigde verandering komt de rol van president Food & Beverage te vervallen. Van Neerbos blijft tot en met 31 oktober 2023 zijn huidige rol vervullen en het Food & Beverage-managementteam aansturen. Tot die tijd zal hij ook toezichthoudende posities blijven bekleden bij verschillende werkmaatschappijen van FrieslandCampina in Nigeria, Pakistan, Indonesië, Filipijnen en Vietnam.

Trienke Elshof-Witteveen

Tijdens de ledenraadsbijeenkomst is Trienke Elshof-Witteveen benoemd tot lid van het coöperatiebestuur, met ingang van 12 december 2023. Zij volgt Hans Stöcker op wiens laatste termijn eind dit jaar afloopt. Elze Jellema is met ingang van diezelfde datum herbenoemd in het coöperatiebestuur. De raad van commissarissen heeft meegedeeld dat Petri Hofsté is benoemd tot extern commissaris. Zij volgt per 12 december 2023 Angelien Kemna op die heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Verder zijn Sandra Berendsen en Elze Jellema met ingang van die datum benoemd voor respectievelijk een derde en een tweede termijn als lid van de raad van commissarissen. Vanaf 12 december 2023 bestaat het coöperatiebestuur uit acht leden. De raad van commissarissen zal met ingang van diezelfde datum bestaan uit vier coöperatiebestuursleden, een lid van de coöperatie dat geen bestuurslid is en vier externe commissarissen.

Uitdagende start

Tijdens de ledenraadsbijeenkomst hebben CEO Jan Derck van Karnebeek en CFO Hans Janssen de eerder afgegeven vooruitzichten voor 2023 bevestigd. Zoals in februari voorzien kent FrieslandCampina een uitdagende start van het jaar door moeilijke marktomstandigheden als gevolg van hoge inflatie en de daaruit volgende daling in volumes. Ook de sterk gedaalde basiszuivelprijzen sinds eind 2022 spelen een rol.

De moeilijke marktomstandigheden en de sterke daling van de basiszuivelprijzen van de laatste maanden van 2022 hebben zich in de eerste helft van 2023 doorgezet. In Nederland en grote delen van de wereld is de koopkracht zwak door de hardnekkige, hoge inflatie, wat zich heeft vertaald in lagere volumes. De kosten zijn gestegen door hoge energie- en grondstofprijzen, stijgende loonkosten, ongunstige wisselkoerseffecten en rentestijgingen.

Lagere garantieprijs

De garantieprijs die FrieslandCampina betaalt voor de geleverde ledenmelk, is in de eerste helft van 2023 langzamer gedaald dan de basiszuivelprijzen. Als gevolg hiervan moesten tegen hogere kostprijs geproduceerde producten uit voorraad tegen een lagere marktprijs worden verkocht. De resultaten van de business groups Food & Beverage en Trading zijn hierdoor onder druk komen te staan. De business groups Specialised Nutrition en Ingredients hebben daarentegen een goede start van het jaar. gekend. Per saldo hebben bovengenoemde factoren echter een significant negatieve impact op de financiële resultaten van FrieslandCampina in de eerste helft van 2023. De halfjaarresultaten worden 20 juli 2023 gepubliceerd.

 

Roel van Neerbos. Foto: FrieslandCampina