Gouden Grutto voor Willem Courtz en Wicher Hoeve uit Rouveen

‹ Terug naar overzicht

Gouden Grutto voor Willem Courtz en Wicher Hoeve uit Rouveen

Geplaatst op:

Melkveeboeren Willem Courtz en Wicher Hoeve uit Rouveen hebben maandag 27 mei 2024 de Gouden Grutto ontvangen. Elk jaar reikt Vogelbescherming Nederland de prijs uit aan hardwerkende, inspirerende ondernemers om hen te belonen voor hun inzet voor weidevogels.

Winnaars van de Gouden Grutto: Wicher Hoeve (links), Willem Courtz (rechts) en hun vrouwen. Foto: Fred van Diem

De biologische boeren uit Rouveen stellen een deel van hun land beschikbaar aan de weidevogels en creëren zij door kleinschalige en extensieve bedrijfsvoering een plek in het boerenland waar de weidevogels zich thuis voelen. Ze voldoen sinds 2022 aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk met drie sterren. Met hun melkvee produceren ze onder andere weidevogelvriendelijke zuivel. De passie voor weidevogels wordt actief uitgedragen. Met succes, want weidevogels zijn in grote aantallen te vinden op de percelen en weten ook kuikens groot te brengen.

De natuur op het boerenland staat al jaren onder druk. Veel vogels, zoals de grutto, worden daardoor ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Gelukkig zijn er steeds meer boeren die laten zien dat het anders kan. Dat het mogelijk is met passie een gezond boerenbedrijf te runnen waar ruimte is voor vogels en natuur. Zij hebben bewust gekozen voor een extensieve bedrijfsvoering met meerwaarde op allerlei vlakken. Daarmee lopen zij nu voorop in de transitie naar een duurzaam, natuur-inclusief landbouwsysteem.

Eerder al genomineerd

Vorig jaar zijn Willem en Wicher ook genomineerd, maar hebben toen net naast de prijs gegrepen. Dit jaar kan de onafhankelijke vakjury niet meer om deze ware ambassadeurs heen. Zij zorgen voor behoud van de weidevogels in het belangrijke weidevogelgebied Staphorsterveld. De gruttodichtheid op hun land is inmiddels zelfs terug op het niveau van de hoogtijdagen in de jaren zestig van de vorige eeuw. Duidelijk is dat de bedrijfsvoering, waarbij extra aandacht is voor bodem, water, lucht en dieren, kansen biedt binnen de melkveehouderij. De hoop is dat er meer boeren zullen volgen en hierdoor de aantallen van grutto’s en andere weidevogels zullen toenemen.

“Het is meer werk, maar we doen het met liefde. Het geeft ons veel werkplezier en vreugde. Maar we kunnen natuurlijk ook een gezonde, financiële bedrijfsvoering niet uit het oog verliezen. Onze biologische melk en kaas moeten uiteindelijk wel door consumenten gekocht worden. Daar moeten ze wel iets meer voor betalen dan een regulier stukje kaas of pak melk. Het is de natuur en het dierenwelzijn waard. Hopelijk kunnen we met deze prijs meer aandacht vragen voor deze manier van werken”, aldus Willem en Wicher.

Gouden Grutto en Gouden Leeuwerik

De Gouden Grutto is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Het publiek kan initiatieven voordragen, waarna een onafhankelijke vakjury uit een korte lijst van drie genomineerden de winnaar bepaalt. De vakjury bestaat dit jaar uit Marije Klever (voorzitter BoerenNatuur), Hans Westerlaken (Ledenraad Vogelbescherming), Celine Roodhart (Roodhart Veldwerk, zelfstandig veldecoloog) en Bote de Boer (winnaar van de Gouden Grutto 2023).

De bijbehorende wisseltrofee (een bronzen gruttobeeld) en een geldprijs van € 5.000 worden sinds 2005 jaarlijks uitgereikt aan opvallende agrarische initiatieven die biodiversiteit op het boerenland stimuleren. In het najaar zal ook weer de Gouden Leeuwerik worden uitgereikt aan een agrariër die akkervogels een steun in de rug geeft.