Grasland maakt het verschil

‹ Terug naar overzicht

Grasland maakt het verschil

Geplaatst op:

Grasland levert meer dan ruwvoer voor melkkoeien. Het kan een belangrijke rol spelen bij andere grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarmee levert grasland zogenoemde ecosysteemdiensten. In een studie heeft het Louis Bolk Instituut (LBI) de deels onderbelichte ecosysteemdiensten van verschillende types grasland in beeld gebracht en vergeleken met bouwland. Dit is te gebruiken bij integrale afwegingen.

 

In de actuele stikstofdiscussies gaan beleidsvoornemens in de richting van het inkrimpen van de melkveehouderijsector. In combinatie met andere drukfactoren voor deze sector, kan dit leiden tot een grootschalige omzetting van grasland naar bouwland (akkerbouw) die een hoger opbrengend vermogen hebben. Deze studie is tot stand gekomen op initiatief van het LBI met financiering van ZuivelNL.

Belangrijke rol

In de actuele stikstofdiscussies gaan beleidsvoornemens in de richting van het inkrimpen van de melkveehouderijsector. In combinatie met andere drukfactoren, voor deze sector, kan dit leiden tot een grootschalige omzetting van grasland naar bouwland (akkerbouw) met een hoger opbrengend vermogen. Grasland kan echter een belangrijke rol spelen bij andere grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. We noemen dit ecosysteemdiensten die grasland kan leveren. In zijn studie heeft het Louis Bolk Instituut (LBI) de (onderbelichte) ecosysteemdiensten van (verschillende types) grasland in vergelijking met bouwland in beeld gebracht. Dit kan benut worden in integrale afwegingen.

Klik hier voor meer informatie over deze studie.