Jaarverslag ZuivelNL: financieel op orde

‹ Terug naar overzicht

Jaarverslag ZuivelNL: financieel op orde

Geplaatst op:

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 heeft ZuivelNL zijn Jaarverslag 2022 gepresenteerd. 

Namens de leden Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben melkveehouders en zuivelondernemingen deelgenomen aan de vergadering. Naast de leden is de vergadering ook bijgewoond door partners van ZuivelNL.

Positief saldo

De Algemene Vergadering heeft  onder andere de jaarrekening 2022 goedgekeurd. ZuivelNL is na sterke bezuinigingen en aanpassingen in 2021 financieel en organisatorisch op orde. De algemene reserve heeft eind 2022 een positief saldo van € 2,2 miljoen laten zien. Vorig jaar hebben het bestuur, de directie en het team van ZuivelNL samen hard gewerkt aan verdere professionalisering. Zo zijn de financiële processen verder geoptimaliseerd, met onder andere een meer planmatige aanpak van het begrotingsproces en de financiële verslaglegging.

Herziene begroting 2023

In maart 2023 heeft de Belastingdienst besloten dat ZuivelNL btw mag verrekenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. In april heeft het bestuur van ZuivelNL de begroting 2023 omgezet naar bedragen exclusief btw. Die herziene begroting is 7 juni goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hubert Andela, directeur ZuivelNL: “In deze herziene begroting is onder andere budget opgenomen voor extra projecten gericht op Onderzoek & Innovatie en onderzoeksprojecten Diergezondheid & Dierenwelzijn.”

Herbenoeming voorzitter

Arjan Schimmel is per 1 maart 2023 door de Algemene Vergadering van ZuivelNL via een schriftelijke procedure herbenoemd als bestuurslid met de functie van voorzitter voor een periode van twee jaar.

Arjan Schimmel herkozen tot voorzitter. Foto: ZuivelNL