Jaco Geurts nieuwe bestuursvoorzitter COKZ

‹ Terug naar overzicht

Jaco Geurts nieuwe bestuursvoorzitter COKZ

Geplaatst op:

Jaco Geurts (53) is per 1 januari benoemd tot voorzitter van het bestuur van zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ). Het betreft een nevenfunctie. Hij volgt Dirk Duijzer op, die de functie 16 jaar heeft bekleed.

 

Geurts is zo’n elf jaar lid geweest van de Tweede Kamer (CDA), onder meer als woordvoerder landbouw en voorzitter van diverse Kamercommissies. Daarvoor is hij actief geweest in de agrarische belangenbehartiging en heeft hij een achtergrond als agrarische ondernemer in de varkenshouderij. Sinds juni 2023 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel.

Aan de benoeming is een zorgvuldige procedure voorafgegaan, met aanvankelijk acht kandidaten in de selectie. Jaco Geurts is daarbij als geschiktst uit de bus gekomen. Zijn ruime ervaring met politieke, bestuurlijke en strategische vraagstukken heeft de doorslag gegeven. De ministers van VWS en LNV hebben als opdrachtgever, respectievelijk opdrachtgever en eigenaar hun goedkeuring gegeven aan de benoeming.

Het COKZ is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van LNV dat controleert op de naleving van nationale of Europese wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten. De bestuursleden mogen geen enkel belang hebben in de melkveehouderij en/of pluimveehouderij, in de handel van melk, pluimvee of eieren, in de bereiding van of de handel in melk- en zuivelproducten dan wel pluimvee of eieren.

 

Jaco Geurts. Foto: COKZ