Maatschappelijke waardering voor agri- en foodsector in de lift

‹ Terug naar overzicht

Maatschappelijke waardering voor agri- en foodsector in de lift

Geplaatst op:

De maatschappelijke waardering voor de agri- en foodsector ligt dit jaar hoger dan twee jaar geleden. Actuele gebeurtenissen, zoals de boerenprotesten en covid-19, hebben de waardering voor de sector nu anders tot stand gebracht. 

De economische bijdrage van de agri- en foodsector en het vertrouwen in voedselveiligheid zijn belangrijker geworden voor de waardering van de sector. 

Maatschappelijke waardering voor smaak

Het coronavirus is van invloed geweest op hoe mensen eten. Het virus zorgde er ook voor dat men Nederlandse producten meer is gaan waarderen. Men vindt smaak, betaalbaarheid en gezond de belangrijkste waarden bij het voedsel dat men op een gewone dag eet, belangrijker dan in voorgaande jaren. Ook de waarden veiligheid en een goed gevoel zijn belangrijker dan voorgaande jaren. En in vergelijking met 2018 is het nog belangrijker dat voedsel uit de regio komt. De melkveehouderij is het meest positief bezig op het gebied van dierenwelzijn.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft even belangrijk. Mensen geven ook aan bereid te zijn meer te betalen voor duurzaam voedsel. Het gaat hier vooral om producten uit de zuivel en akkerbouw. 70,9 procent van de respondenten was bereid om 10 procent meer te betalen.

Dit alles blijkt uit de Agrifoodmonitor 2020, uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van Topsector Agri & Food. Het onderzoek wordt sinds 2012 iedere twee jaar uitgevoerd met een onlinepeiling waarin ruim 3.000 Nederlanders wordt gevraagd hoe zij de landbouw- en voedselsector waarderen.

Agrifoodmonitor

De Agrifoodmonitor verklaart maatschappelijke waardering en geeft inzicht in de factoren die hierop van invloed zijn. Het gaat om de waardering in de melkveehouderij, tuinbouw, akkerbouw, pluimveesector, varkenshouderij, supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie. Het onderzoek is gefinancierd vanuit topsectoren Agri & Food en is ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees hier de Agrifoodmonitor 2020.