Marije Klever – voorzitter BoerenNatuur

‹ Terug naar overzicht

Marije Klever – voorzitter BoerenNatuur

Geplaatst op:

Marije Klever (36), melkveehouder in De Meern in Utrecht, is benoemd tot voorzitter van BoerenNatuur.

Marije heeft de opleiding Dier- en Veehouderij aan de voormalige CAH in Dronten en de master Innovation and Rural Development in Wageningen gevolgd. In 2017 heeft ze het familiebedrijf met 100 melkkoeien overgenomen. Ze is lid van Collectief Lopikerwaard maar doet niet mee aan het ANLb, omdat ze niet in een door de provincie aangewezen leefgebied zit. Ondanks dat doet ze op haar bedrijf wat ze kan voor de weidevogels, heeft het bedrijf een extensieve bedrijfsvoering en streeft ze naar een natuur-inclusieve manier van melkvee houden.

Gemotiveerd

Marije is ontzettend gemotiveerd om bij BoerenNatuur aan de slag te gaan. Ze voelt zich het meest waardevol als de ‘papieren’ (beleids)werkelijkheid kloppend is én ook daadwerkelijk bijdraagt aan verbeteringen in de praktijk. Ze is een verbindend persoon die werkt vanuit de inhoud. Ze is ervan overtuigd dat de huidige uitdagingen in de landbouw in combinatie met de druk op de ruimte, vragen om samenwerking en het combineren van functies. Marije is vernieuwend en verfrissend en staat voor een nieuwe generatie die wil boeren in Nederland en ziet dat landbouw en natuur elkaar moeten versterken.

Tijdens haar bestuursperiode bij NAJK, met als portefeuille melkveehouderij,  heeft Marije veel ervaring opgedaan met het besturen van een vereniging en bestuurlijke belangenbehartiging. Tijdens die periode heeft ze BoerenNatuur leren kennen en gezien dat die zich in een korte tijd heeft ontwikkeld tot een organisatie die in het veld echt stappen weet te zetten. Een organisatie die gedragen is door haar leden en waar leden en overheid op kunnen bouwen. Graag wil ze als voorzitter, met de andere dagelijks bestuursleden, het bestuur en alle leden aan de slag om deze vereniging verder uit te bouwen. En te kijken waar impact mogelijk is met de huidige deelnemers aan het ANLb. Het liefst met meer deelnemers wil ze werken aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van biodiversiteit, landschap, water en klimaat. Boven streeft ze naar een groen verdienmodel voor deze boeren.

Marije Klever. Foto: BoerenNatuur