Meer agrariërs wekken eigen duurzame energie op

‹ Terug naar overzicht

Meer agrariërs wekken eigen duurzame energie op

Geplaatst op:

Veel meer agrariërs wekken tegenwoordig hun eigen duurzame energie op: in 2012 zei nog 10 procent aan duurzame opwekking te werken, in 2020 was dit percentage gestegen naar 45 procent. Een belangrijke voorwaarde voor om maatregelen te nemen is dat het financieel uit moet kunnen en er voldoende geld moet zijn om te kunnen investeren. 

Investeren in zonne-energie lijkt voor veel ondernemers aan deze voorwaarden te voldoen. Het aantal ondernemers dat in zonne-energie heeft geïnvesteerd, steeg van 4 procent in 2012 naar 42 procent dit jaar. 

Energie besparen

Het grootse deel van de agrarisch ondernemers neemt maatregelen om energie te besparen. Dat aandeel nam de afgelopen jaren toe van 80 procent in 2012 naar 95 procent in 2020. Naast energie opwekken uit zonnepanelen kunnen agrariërs emissies van broeikasgassen verminderen met geothermie, wko’s, waterstof, CO2– vastlegging en methaanmetingen. In een aantal video’s laten zes agrarisch ondernemers uit verschillende sectoren zien hoe en waarom zij bovengenoemde maatregelen uitvoeren op hun bedrijf.

Rendement duurzame energie

Onder agrariërs is kennis over en bewustingwording van emissies van broeikasgassen uit de landbouw toegenomen sinds 2012. Vooral de uitstoot van CO2, door energiegebruik en brandstof krijgt aandacht, 96 procent van de respondenten vindt energiebesparing belangrijk. De uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan, staat minder in de belangstelling. Een mogelijke oorzaak is dat energiebesparing en duurzame energieopwekking rendement kunnen opleveren, terwijl dit voor overige broeikasgassen minder duidelijk is.

Agroconvenant

Dit blijkt uit onderzoek naar kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw dat CLM deed in opdracht van RVO naar aanleiding van de afsluiting van het Agroconvenant. Dit convenant waarin afspraken staan tussen de overheid en agrosector over energie en klimaat, loopt dit jaar af. 

Het onderzoek is een aanvulling op drie eerdere onderzoeken in 2012, 2015 en 2018. Het rapport ‘Energie en Klimaat: beeld en belang, voortgangsmeting 2020’ laat door middel van enquêtes zien wat het Agroconvenant heeft opgeleverd.