Meer koeien krijgen weidegang

‹ Terug naar overzicht

Meer koeien krijgen weidegang

Geplaatst op:

Meer koeien kregen vorig jaar weidegang. 48 procent van alle koeien verbleef tussen de 720 en 1.440 uur in de wei. Voor 3 procent van de koeien was dit minder dan 720 uur, 13 procent van de koeien ging tussen de 1.440 en 2.160 uur de wei in en voor 10 procent van de koeien was dat meer dan 2.160 uur. 

Landelijk wordt van de koeien op bedrijven tot vijftig GVE 93 procent beweid, voor bedrijven van vijftig tot honderd GVE is dit 88 procent, op bedrijven met honderd tot tweehonderd GVE krijgt 77 procent van de koeien weidegang en voor de koeien bij bedrijven met tweehonderd GVE of meer is dat aandeel 56 procent. Dit meldt het  CBS op basis van de jaarlijkse gecombineerde opgave.

Geen weidegang voor 26 procent

Op 18 procent van de melkveebedrijven was vorig jaar geen weidegang. Dit aandeel bleef vrijwel gelijk aan 2019. In dat jaar was er sprake van een recordniveau aan koeien die geweid werden. Het aandeel van de koeien in de Nederlandse melkveestapel dat niet in de wei graast was vorig jaar 26 procent. Dat aandeel is licht gedaald: in 2019 ging het om 27 procent van de koeien.