Weidegang bereikt in 2019 recordniveau

‹ Terug naar overzicht

Weidegang bereikt in 2019 recordniveau

Geplaatst op:

83 procent van de melkveebedrijven paste vorig jaar weidegang toe, blijkt uit gegevens van ZuivelNL. 

Dit is het hoogste percentage sinds de zuivelsector het in 2012 via het Convenant Weidegang ging stimuleren. Toen paste 82 procent van de melkveebedrijven een vorm hiervan toe.

Vooral volledige weidegang

Vorig jaar werd de doelstelling gerealiseerd om het aantal koeien in de wei minimaal op het niveau van 2012 te houden. Veehouders kunnen volledige of deelweidegang op hun bedrijf toepassen. Vorig jaar steeg vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, namelijk van 74,8 procent naar 76,7 procent. Het aandeel bedrijven dat dat deels doet, daalde van 7,3 naar 6,3 procent. 

Convenant

Het convenant is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband tussen melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Meer dan tachtig partijen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en maatschappelijke organisaties. 

Lees meer over het recordaantal weidegangers in ZuivelZicht 1 van 31 januari 2020. Nog geen abonnee? Klik HIER.