Melkaanvoer in Nederland krimpt in 2021, net als in veel andere landen

‹ Terug naar overzicht

Melkaanvoer in Nederland krimpt in 2021, net als in veel andere landen

Geplaatst op:

De Nederlandse melkaanvoer heeft in 2021 een continue krimp laten zien. Met name vanaf september was er sprake van een forse afname. De aanvoer nam vorig jaar vier maanden op rij met 4 procent af.

De cumulatieve melkaanvoer kwam over heel 2021 uit op 13,60 miljard kilo. Dat is 2,6 procent (360 miljoen kilo) minder dan in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in 2021 uit op 2,3 procent, zo blijkt uit gegevens van ZuivelNL.

Melkaanvoer EU

De melkaanvoer in de Europese Unie daalde in november vorig jaar met ruim 1 procent – de derde maand op rij. De krimp vond met name in Noordwest-Europa plaats. In België (-3 procent), Duitsland (-3 procent), Frankrijk (-3 procent) en Nederland (-4 procent) nam de aanvoer, net als in de maanden daarvoor, sterk af. Ierland en Italië groeien nog altijd stevig door. De totale melkaanvoer in de EU lag per saldo in de eerste elf maanden van 2021 iets onder het niveau van 2020.

Stagnatie in Verenigde Staten

In de meeste andere mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen zette de daling in de melkproductie in november door. In Australië (-1 procent) en Nieuw-Zeeland (-2 procent) kromp het volume voor de vierde maand op rij. In de Verenigde Staten is sinds september sprake van stagnatie. Het volume daar daalde licht in november (-0,4 procent). 

Groei in geaggregeerd volume

De productie in Uruguay nam ook weer af (-3 procent). In Argentinië (+5 procent) hield de stijging aan. De groei in het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) vlakte verder af. Deze lag in de periode tot en met november nog 0,6 procent hoger (1,63 miljard kilo) dan in dezelfde periode van 2020.

Lees ook:
Zuivel 2021-2031: minder koeien, meer melk en groei afzet buiten EU
De productie van zuivel in de EU blijft groeien: een half procent per jaar. De extra melk vindt zijn weg via export naar de wereldmarkt en een aanhoudende vraag houdt de melkprijs op niveau. Dat is de verwachting in de Agricultural Outlook 2021-2031 van de Europese Commissie.