Melkprijs volgt daling grondstoffenprijzen

‹ Terug naar overzicht

Melkprijs volgt daling grondstoffenprijzen

Geplaatst op:

Turbulentie en wisselvalligheid kenmerken de zuivelmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar. Er is sprake van een opvallend trage correctie, aldus Danielle Duijndam, zuivelspecialist van Rabobank, in een vandaag gepubliceerd artikel over de marktontwikkelingen in de zuivel. Er wordt gesproken over een verstoorde verhouding, die momenteel leidt tot de correctie.

Niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen kunnen melkveehouders rekenen op een dalende melkprijs. Europa en de Verenigde Staten laten een groei van melkproductie zien, waardoor, aldus Rabobank, de markt van een klein tekort aan melk, naar een iets teveel aan melk beweegt.

Productie in Nederland op peil

Het jaar is in Nederland begonnen met een toename van de melkproductie, zoals in januari met 4,6%. Onze melkveehouders zijn goed in staat de productie zo goed mogelijk op peil te houden. De hoge melkprijzen, in combinatie met de tot nu toe milde winter, zijn hiervoor een stimulans. Prijzen voor belangrijke grondstoffen zoals kunstmest, krachtvoer en diesel, hebben hun piek gehad. Zoals verwacht vindt de correctie op de melkprijs in het eerste kwartaal plaats, wat de wanverhouding tussen uitbetaalde melkprijzen en marktprijzen verkleint volgens de bank.

Uitdaging in exportregio’s

Belangrijke exportregio’s zoals de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Brazilië laten een grotere jaarlijkse groei van de melkproductie zien, net als de 27 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Melkprijzen volgen, met enige vertraging , de dalende trend van grondstoffenprijzen. Rabobank: “Kosten voor bijvoorbeeld voer, kunstmest en energie, zoals diesel, blijven relatief duur. In combinatie met lagere melkprijzen zorgt dit voor een negatieve invloed op de marge op boerderijniveau.”

Europese zuivelprijzen hebben volgens Rabobank de afgelopen maanden een stap naar beneden gezet. Prijzen voor een ton Goudse foliekaas (foliekaas wordt direct na het pekelen in folie verpakt en gekoeld) zijn in januari gezakt van 4.150 naar 2.800 euro en halverwege februari teruggekeerd naar een niveau van 3.225 euro.

‘Wisselvalligheid’

De bank zegt dat het eerste kwartaal van 2023 zich kenmerkt door ‘wisselvalligheid’, wat onzekerheid met zich meebrengt. De lagere prijzen voor basiszuivelproducten hebben extra kopers aangetrokken. Dat is volgens de onderzoekers een indicatie van relatief lage voorraden. Vooruitkijkend verwacht de bank dat boter- en kaasprijzen het prijsdal voorlopig zijn gepasseerd, hoewel terugspringen van de boerderijmelkprijs niet eerder wordt verwacht dan in de loop van het tweede kwartaal. Inflatie op voedselprijzen zijn ook in het zuivelsegment goed zichtbaar. Europese consumenten worden geconfronteerd met gestegen prijzen (zie figuur melkprijzen internationaal). Voor sommige productgroepen, zoals boter en vloeibare melk, worden door diverse retailers in Noordwest-Europa begin 2023 al prijsdalingen doorgevoerd. Verwerkers en retailers zitten opnieuw in een ronde van ‘felle onderhandelingen’.

 

 

Figuur internationale melkprijzen: Europese consumenten worden wel geconfronteerd met gestegen prijzen. Grafiek: Rabobank