Melkprijs zorgt voor hoger inkomen melkveehouders ondanks hogere kosten

‹ Terug naar overzicht

Melkprijs zorgt voor hoger inkomen melkveehouders ondanks hogere kosten

Geplaatst op:

Het inkomen van melkveehouders stijgt door een hogere melkprijs ondanks hogere kosten. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf is vorig jaar geraamd op circa € 32.000 per onbetaalde aje (arbeidsjaareenheid). Dit is € 6.000 meer dan in 2020, maar € 9.000 lager dan het gemiddelde over de jaren 2016-2020. 

Het kleinere aanbod wereldwijd van melk plus de aantrekkende wereldvraag stuwde de prijzen, ook in Nederland. Dit blijkt uit een update van de Inkomensraming 2021 van Wageningen Economic Research.

Melkprijs niet-biologische melk

De gemiddeld ontvangen melkprijs voor gangbare niet-biologische melk steeg in 2021 met circa 9,5 procent. Ook de prijzen van verkochte kalveren hebben zich in 2021 fors hersteld van de prijsdaling in de twee voorgaande jaren. Deze inkomensstijging wordt geremd door sterk gestegen kosten van met name voer, kunstmest en energie. Door de sterk gestegen grondstofprijzen is krachtvoer fors in prijs gestegen (+15 procent). 

Inkomen biologisch melkveebedrijf gelijk

Het gemiddelde inkomen van het gespecialiseerde biologische melkveebedrijf wordt voor 2021 geraamd op € 36.000 per onbetaalde aje. Dit is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar 2020. De hogere voer-, energie- en vaste kosten voor het biologisch melkveebedrijf worden gecompenseerd door hogere melk- en veeprijzen. 

De gemiddelde biologische melkprijs steeg met 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar ondanks een groter aanbod van biologische melk. Het geraamde inkomen voor 2021 is € 5.000 lager dan het gemiddelde over de periode 2016-2020. 

Inkomen melkgeitenbedrijven daalt

Het inkomen uit bedrijf op melkgeitenbedrijven zal in 2021 naar verwachting uitkomen op gemiddeld € 99.000 per onbetaalde aje. Dit is € 35.000 lager dan in 2020 en blijft vrijwel op het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren (2016-2020). 

De 0,5 procent hogere melkprijs is niet voldoende om de hogere kosten van voer, energie en gebouwen en machines te compenseren. Daarnaast daalt de gemiddelde bedrijfsomvang met 2 procent waardoor de gemiddelde melkopbrengsten lager zijn dan in 2020.

Inkomen land- en tuinbedrijven

Wageningen Economic Research schat het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid voor land- en tuinbouwbedrijven op €  67.000. Dat is € 17.000 hoger dan het gemiddelde van 2020, het jaar waarin mede door de coronamaatregelen het gemiddelde inkomen sterk daalde. Het inkomen in 2021 is ook € 7.000 hoger dan het gemiddelde over de periode 2016-2020.

Lees ook:
Gemiddeld melkveebedrijf in 2021: 107 melkkoeien en 58 stuks jongvee
Een gemiddeld melkveebedrijf had vorig jaar 107 melkkoeien en 58 stuks jongvee op het bedrijf staan. Dat is evenveel als in 2019, twee jaar eerder.