Melkproductie Noordwest-Europa krimpt

‹ Terug naar overzicht

Melkproductie Noordwest-Europa krimpt

Geplaatst op:

De melkproductie in Noordwest-Europa neemt na tien jaar groei structureel af. Dat heeft volgens Rabo Research consequenties voor de operationele en financiële prestaties van zuivelbedrijven. 

De analisten van Rabo Research Food & Agribusiness leggen uit wat dit betekent voor zuivelbedrijven en hoe zij kunnen inspelen op deze ontwikkeling. Als de afname van het melkvolume geleidelijk daalt, kunnen bedrijven overschakelen op het produceren van hoogwaardige proteïne-ingrediënten in kaas en merkproducten voor consumenten. De voorbije tien jaar hebben landen als Denemarken, Duitsland, Nederland en België de melkvolumegroei in de Europese Unie aangevoerd. Nu laat deze regio een structurele afname van de groei zien. Die is gebaseerd op een langere periode van zwakke winstgevendheid, milieubeperkingen, arbeidsomstandigheden (zowel opvolging als beschikbaarheid van personeel), extremere weercondities en onzekerheden over toekomstig beleid. Vooruitkijkend constateert Rabo dat de vermindering van de melkproductie wellicht sterker is dan eerder voorzien. De deadlines voor de regulering van de waterkwaliteit en ammoniakreductie intensiveren immers.

Uitdagingen

Zuivelondernemingen krijgen te maken met een reeks uitdagingen, doordat de volumeafname hun operationele en financiële prestaties beïnvloedt. Deze uitdagingen beginnen met krimp in de melkaanvoer, die gepaard gaat met inkomstenverlies en verminderde kostenefficiëntie.  Voor zuivelcoöperaties zijn de uitdagingen zelfs zeer complex, omdat een lagere melkaanvoer doorgaans samengaat met het terugtrekken van kapitaal door leden. In een scenario van een geleidelijke, maar langer durende krimp van de melkaanvoer zou een strategie van transitie naar eiwitingrediënten met een hogere toegevoegde waarde, consumptieproducten via sterke merken en kaas waarschijnlijk beheersbaar zijn. In een scenario van een sterkere daling van de aanvoer over een kortere periode zijn de gevolgen ernstiger naarmate verloren inkomsten, overcapaciteit en kapitaalbeperkingen zich snel opstapelen. Zuivelbedrijven doen er volgens de gespecialiseerde analisten van de Rabobank verstandig aan  proactief te handelen om grotere uitdagingen te voorkomen.