Melkveehouders ontvangen miljoenen voor duurzaamheidsprestaties in 2023

‹ Terug naar overzicht

Melkveehouders ontvangen miljoenen voor duurzaamheidsprestaties in 2023

Geplaatst op:

Leden-melkveehouders, die via de coöperatie eigenaar zijn van zuivelonderneming FrieslandCampina, ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties in 2023 toeslagen ter waarde van in totaal ruim 245 miljoen euro. Daarvan wordt zo’n 190 miljoen euro uitbetaald via de beloningssystematiek ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ en meer dan 55 miljoen euro voor deelname aan een bijzondere melkstroom, zoals biologisch, On the way to PlanetProof en VLOG. Dit komt in totaal neer op gemiddeld 2,63 euro aan toeslagen per 100 kilogram boerderijmelk.

De Foqus planet-toeslag die leden-melkveehouders ontvangen, wordt deels gefinancierd door de onderneming, deels door klanten die betalen voor duurzaamheidsinspanningen. Ook  de leden-melkveehouders zelf doen mee via een coöperatieve inleg van 0,60 euro per 100 kilogram melk. Dat komt neer op een totaalbedrag van ruim 56 miljoen euro. Cor Hoogeveen, bestuurslid Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “In 2023 lanceerden we onder de naam ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ een nieuwe systematiek voor het uitbetalen van onze duurzaamheidstoeslagen. Die gebruiken we nu voor het eerst. Leden willen graag vóóraf inzicht in wat bepaalde duurzaamheidsresultaten opleveren in euro’s. ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ biedt dat inzicht nu, wat motiveert om verdere stappen te zetten. Iedere melkveehouder kan kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen die passen bij zijn of haar eigen bedrijfsvoering. Daardoor kunnen we optimaal gebruik maken van onze diversiteit. We zijn als bestuur enorm trots op de resultaten van onze melkveehouders.”

Concrete klimaatdoelstellingen

Mireille Einwachter, hoofd duurzaamheid van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Onze klanten hebben steeds vaker concrete klimaatdoelstellingen. Wij zijn een partner voor hen om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Dankzij ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ kunnen we onze duurzaamheidsprestaties, onderbouwd met harde data, voor klanten transparant maken, zodat ze meetellen in de realisatie van hun eigen doelen. Klanten beseffen dat deze prestaties financiële gevolgen kunnen hebben op het erf en zijn dan ook bereid hierin mee te investeren. De interesse blijft toenemen. Dit blijkt onder andere uit onze strategische samenwerkingen met bedrijven als Mars, Mondelēz, Danone, Nestlé en McDonald’s. We nodigen andere marktpartijen uit  ook deel te nemen en op die manier samen de zuivelketen verder te verduurzamen.”

Transparante financiële beloningen

Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ beloont resultaat op negen duurzaamheidsindicatoren binnen vier thema’s: diergezondheid en -welzijn, klimaat, biodiversiteit en weidegang. De systematiek laat melkveehouders per duurzaamheidsindicator zien wat een bepaald resultaat financieel oplevert. De maximale Foqus planet toeslag is 3,50 euro per 100 kilogram melk als op alle indicatoren maximaal wordt gescoord. Bekijk hier de animatie met uitleg van de systematiek.

Versnellen op klimaat

Het doel  van de nieuwe systematiek is  te versnellen op duurzaamheid, met op dit moment een focus op klimaat. Om leden hierbij te ondersteunen organiseert FrieslandCampina verschillende klimaatworkshops en is er onder andere een online simulatieprogramma dat de effecten van maatregelen op het erf doorrekent op duurzaamheidsresultaten in Foqus planet. Daarnaast werkt FrieslandCampina samen met verschillende partijen om innovaties te ontsluiten die de impact op klimaat en natuur verlagen, zoals voeradditieven en koolstofvastlegging door blijvend grasland. Om leden extra te stimuleren geldt voor de indicator broeikasgasuitstoot de hoogste toeslag. Die kan oplopen tot 1,50 euro per 100 kilogram melk. Het verminderen van broeikasgasuitstoot op leden-melkveebedrijven is onderdeel van het Klimaatplan van FrieslandCampina. De komende weken wordt het resultaat op het gebied van broeikasgasuitstoot op het erf in 2023 verder doorgerekend en vastgesteld. In juli publiceert FrieslandCampina de totale broeikasgasreductie in 2023, waaronder ook die op leden-melkveebedrijven.

Weidegang, Foto: copyright FrieslandCampina