Moeilijke marktomstandigheden drukken resultaten FrieslandCampina

‹ Terug naar overzicht

Moeilijke marktomstandigheden drukken resultaten FrieslandCampina

Geplaatst op:

FrieslandCampina kijkt terug op een moeilijk jaar 2023. De bedrijfsresultaten, met name bij de wereldwijde consumentenzuivel- en ‘trading’-activiteiten, staan vorig jaar sterk onder druk. Daartegenover staat dat de businessgroepen Specialised Nutrition en Ingredients een goed jaar achter de rug hebben, maar dat is onvoldoende om de tegenvallende resultaten in de andere twee businessgroepen te compenseren.

Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Het tegenvallende bedrijfsresultaat, gecombineerd met eenmalige kosten en hogere financieringslasten, leidde tot een negatief nettoresultaat over 2023.” Dat bedrag van -149 miljoen euro is het gevolg van eenmalige herstructureringskosten van 136 miljoen euro voor implementatie van de strategie Expedition 2030, andere eenmalige kosten en hogere financieringslasten. “We keren als gevolg hiervan geen contante nabetaling uit aan onze leden-melkveehouders. Een teleurstelling, zeker gelet op de gestegen kosten voor onze leden en verdere verduurzaming op het boerenerf.” Met het oog op de tegenvallende resultaten is het zuivelconcern in de tweede helft van 2023 gestart met zijn transformatie, Expedition 2030. Die is er volledig op gericht van FrieslandCampina weer een toonaangevend zuivelbedrijf te maken. De kern van Expedition 2030 is zeven krachtige businessgroepen, elk met hun eigen specifieke markten, productcategorieën, strategie en de mensen, competenties en investeringsniveaus die daarbij horen.

Diversiteit

De kracht van FrieslandCampina zit in de diversiteit van zijn business, aldus Van Karnebeek. “We hebben de nieuwe bedrijfsstructuur gekoppeld aan een integraal kostenbesparingsprogramma om ervoor te zorgen dat we in de businessgroepen, onze productieomgeving en ondersteunende diensten een passende kostenstructuur hebben. Helaas betekent dit dat de komende twee jaar wereldwijd 1.800 banen gaan verdwijnen. Dit was een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. We zullen alles doen om de getroffen medewerkers goed te ondersteunen in dit proces. We zullen ons ook blijven inzetten voor verdere verduurzaming van onze zuivelketen. Voor onze eigenaren (de leden-melkveehouders), onze medewerkers wereldwijd en onze klanten en consumenten en alle andere belanghebbenden in een succesvol en toekomstbestendig FrieslandCampina.”

Uitdagende markt

In 2023 heeft FrieslandCampina te maken met uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijfsresultaat van 75 miljoen euro is negatief beïnvloed door het verschil tussen de garantieprijs voor ledenmelk en de marktprijzen voor basiszuivelproducten, de verkoop van dure voorraden in een markt van lagere prijzen en ongunstige valuta-effecten. Daarnaast heeft koopkrachtverlies van consumenten door de hoge inflatie geleid tot dalende volumes en lagerewinstmarges van merkproducten. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben het volume en het resultaat van de consumentenactiviteiten onder druk gestaan. Ook zijn de resultaten van de businessgroep Trading en de Professional business negatief beïnvloed.
Professional weet in 2023 zijn marktpositie als leverancier van kwaliteitsproducten aan professionele afnemers wel te versterken. De businessgroep Specialised Nutrition is succesvol met het merk Friso op de Chinese kindervoedingsmarkt en bekleedt nu de nummer vier marktpositie waar het een paar jaar geleden nog nummer zeven was. De businessgroep Ingredients is in 2023 succesvol met de verkoop van hoogwaardige eiwitten voor volwassenenvoeding en de verkoop van ingrediënten en halffabricaten voor toepassingen in farmaceutische producten en functionele voeding door DFE Pharma. In 2023 is besloten de productiecapaciteit van wei-eiwitisolaat en Milk Fat Globule Mebrane (MFGM) in de productielocatie Borculo (Nederland) significant uit te breiden. Hogere rentetarieven en ongunstige valuta-effecten hebben een negatieve impact op het nettoresultaat. De netto-omzet van FrieslandCampina is in 2023 gedaald met 7,1 procent naar 13,1 miljard euro tegenover 14,1 miljard euro in 2022. Deze daling is voornamelijk het gevolg van ongunstige valuta-effecten, de verkoop van een deel van de Duitse consumentenactiviteiten en dalende volumes in consumentenmarkten met name als gevolg van hoge inflatie. Het bedrijfsresultaat van 75 miljoen euro betekent een daling van 84,1 procent vergeleken met 471 miljoen euro in 2022. Ongunstige valuta-effecten drukten het bedrijfsresultaat.

Vooruitzichten 2024

In 2024 zal de melkproductie in belangrijke zuivelexporterende regio’s onder druk blijven staan. De verwachte vraag naar zuivel zal wereldwijd licht groeien. Door aanhoudende conflicten en geopolitieke instabiliteit in verschillende delen van de wereld, zullen de kosten voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en transport naar verwachting stijgen. De focus van FrieslandCampina ligt op optimale verwaarding van ledenmelk zodat een toonaangevende melkprijs kan worden uitbetaald. Om dit doel te bereiken, staat 2024 in het teken van de implementatie van de strategie Expedition 2030 en een nieuwe organisatiestructuur met zeven gespecialiseerde businessgroepen. Met het oog op toekomstige duurzame groei zal FrieslandCampina in 2024 blijven investeren in versterking en verbetering van zijn productielocaties en in ontwikkeling en innovatie. Ook op het gebied van duurzaamheid zullen in 2024 stappen worden gerealiseerd met de uitvoering van ons klimaatplan.

Klik op de link voor het complete persbericht van FrieslandCampina, met een overzichtelijke opsomming van alle resultaten.