Nederlandse zuivelindustrie verwerkt ruim 2 procent melk minder

‹ Terug naar overzicht

Nederlandse zuivelindustrie verwerkt ruim 2 procent melk minder

Geplaatst op:

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte vorig jaar ongeveer 14,3 miljard kilo melk, ruim 2 procent minder dan in 2020. Meer dan de helft van deze afname was bestemd voor de kaasproductie. Deze ging met bijna 2 procent omlaag tot een volume van 955.000 ton. Dit komt naar voren in ‘Zuivel in Cijfers 2021’, een overzicht van ketenorganisatie ZuivelNL.  

De Nederlandse melkproductie daalde in 2021 met 2,5 procent tot een volume van 13,84 miljard kilogram. Van deze daling is 0,3 procent te herleiden tot het schrikkeldageffect. 

Afname productie van melk

Belangrijke redenen voor de afname van de melkproductie waren onder andere de tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer, de hoge energie- en veevoerprijzen en de onzekerheid rondom de stikstofmaatregelen. Door de hoge veevoerprijzen werd er minder krachtvoer gebruikt. Dit zorgde niet alleen voor minder melk, maar ook voor lagere gehaltes voor vet en eiwit.

Grotere uitvoerwaarde zuivel

De totale Nederlandse uitvoerwaarde van zuivel nam vorig jaar in 2021 met bijna 9 procent toe naar een niveau van € 8,2 miljard. Dit was niet alleen het resultaat van de fors hogere marktprijzen van zuivel, maar ook bij bijna alle producten van herstel van het volume na het eerste coronajaar. 

Meer omzet kaasexport 

Bij de productgroep kaas steeg het volume van de omzet met 3 procent; de omzetwaarde ging omhoog met 5 procent. In 2021 werd in totaal ruim 945.000 ton kaas geëxporteerd. Opvallend was de sterke afname van de export van Nederlandse kaastypes met bijna 25.000 ton.

De Europese Unie is van oudsher met afstand de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2021 vertegenwoordigden de leveringen naar lidstaten binnen de Europese Unie ruim 70 procent van de totale uitvoerwaarde. België, Duitsland en Frankrijk zijn in waarde goed voor meer dan de helft van de totale Nederlandse zuivelafzet. Nederland is een van de meest actieve lidstaten van de Europese Unie op de wereldmarkt. Het Nederlandse aandeel in de wereldhandel van 93,0 miljard kilogram melkequivalenten was ruim 4 procent.

Lees hier het volledige overzicht ‘Zuivel in Cijfers 2021’.