Nieuw seizoen 1001ha Kruidenrijk Grasland begint

‹ Terug naar overzicht

Nieuw seizoen 1001ha Kruidenrijk Grasland begint

Geplaatst op:

Het nieuwe seizoen van de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk Grasland van Urgenda en LTO Nederland is weer begonnen. In 22 gemeenten en vier provincies krijgen melkveehouders fikse korting op biodivers zaaigoed. Dat betekent dat er dit voorjaar zo’n 2.500 hectare kruidenrijk grasland bij kan komen.

 

Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kg kunstmest. Dat levert een besparing op van 1.000 kg CO2, net als meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems. De deelnemende agrariërs zijn enthousiast. Driekwart wil na het eerste experiment meer weilanden met klavers en kruiden waardoor de biodiversiteit en de waterkwaliteit in de deelnemende regio’s toeneemt. Afgelopen seizoen hebben vijf gemeenten meegedaan. Boeren in Hof van Twente, Hardenberg, Berkelland, Ede en Wierden hebben tezamen dankzij de campagne 320 hectare kruidenrijk grasland gerealiseerd. Door een campagne van LTO Noord hebben nog eens zeventien gemeenten toegezegd dit seizoen mee te doen. Deze nieuwe gemeenten zijn: Oost-Gelre, Koggenland, Medemblik. Ommen, BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), Hollands Kroon, Oudewater, Lochem, Leeuwarden, Kaag en Braassem, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Bronckhorst.

Subsidie

Ook in de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland en Limburg (behalve Zuid-Limburg) loopt nog subsidie. Vanaf 1 maart, de aftrap van het nieuwe seizoen, kunnen boeren in deze gemeenten en provincies zaden bestellen. Zij kunnen maximaal 3 hectare aan zaaigoed bestellen, behalve in de gemeenten waar óók provinciale subsidie loopt: daar kunnen melkveehouders maximaal 6 hectare bestellen. Het succes van de campagne laat zien dat de voordelen van (productief)kruidenrijk grasland steeds meer doordringen bij boeren en bestuurders. De melkproductie blijft gelijk,terwijl melkveehouders besparen op de kosten van stikstofkunstmest. De vlinderbloemigen (klavers) die in het mengsel zitten, binden stikstof uit de lucht waardoor minder bemesting nodig is. Bovendien zorgt smalle weegbree voor vermindering van uitstoot van lachgas en minder nitraatuitspoeling. De kruidenrijke mengsels zorgen ook voor een gezondere bodem die beter water vasthoudt en daardoor beter bestand is tegen droogte. En ook de bovengrondse biodiversiteit is gebaat bij meer kruidenrijk grasland: liefst driekwart van de melkveehouders ziet veel meer insecten dan op de gewone graspercelen, en ook vogels gedijen goed op de kruidenrijke percelen. Wel vraagt kruidenrijk grasland een ander beheer van de boer.

Nieuwe mengsels

Dit seizoen biedt 1001ha voor het eerst ook mengsels aan voor extensief beheerde weilanden voor jongvee. Drie doorzaaimengsels van leverancier Cruydthoeck worden toegevoegd. Dit zijn mengsels met autochtone kruiden, bloemen en klavers waarmee nog meer natuurwaarde te bereiken valt. We zijn blij met deze samenwerking. Met dank aan bijdragen van vele donateurs, het ministerie van LNV, 11 provincies en 5 gemeenten is de afgelopen 3,5 jaar al bijna 4.900 hectare ingezaaid in het hele land. Omdat driekwart van de melkveehouders meer kruidenrijk wil na het een keer geprobeerd te hebben, is het bereik van de actie nog veel groter.

Illustratie: Urgenda (rechtenvrij).