Nieuwe nationale sensoronderzoekslocatie stalemissie melkvee

‹ Terug naar overzicht

Nieuwe nationale sensoronderzoekslocatie stalemissie melkvee

Geplaatst op:

De agrarische sector en overheden streven naar een verschuiving van middel- naar doelsturing in het beleid. Dit vereist betrouwbare meetketens. Met de steeds verdere ontwikkeling van goede (sensor)meetsystemen als een belangrijke stap. Agro-innovatiecentrum De Marke wordt een van de nationale sensoronderzoekslocaties voor stalemissies.

Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en Harold Zoet, gedeputeerde van de provincie Gelderland, hebben de nieuwe meetsystemen officieel op 8 december geopend. Na de opening zijn verschillende methoden voor het meten van ammoniak, methaan en fijnstof in en rondom de stal gedemonstreerd.

Volgens een publicatie door Wageningen University & Research zijn meetgegevens voor de overstap van middel- naar doelvoorschriften noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat meten nog niet zo eenvoudig is. Daarom wordt eerst met een technische, data/ict- en juridische blik naar gekeken en komen er verschillende testlocaties en laboratoriumfaciliteiten. Wageningen Livestock Research (WLR) heeft financiering ontvangen voor de inrichting van locaties, (wetenschappelijke) validaties en samenwerking met fabrikanten bij de ontwikkeling van meetsystemen. Hiervoor komen er nationale sensoronderzoekslocaties voor melkvee, varkens en pluimvee.

Onderzoekslocatie melkveehouderij

De onderzoekslocatie voor melkvee vestigt zich op Agro-innovatiecentrum De Marke, waar het monitoren van nutriënten al 30 jaar centraal staat en tevens al vijf jaar continu de stalemissie gemeten wordt. Vanaf deze maand richt De Marke zich ook op het testen van nieuwe en verbeterde sensormeetsystemen in de stal. De nationale sensoronderzoekslocaties, zoals De Marke, zijn onderdeel van de opdracht ‘Landelijk coördinator meetmethoden emissiemonitoring’ (Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS).

In de stal van De Marke wordt momenteel de stalemissie al gemeten. Twee meter onder de nok hangt een meetlijn. Er komt een extra meetlijn met alternatieve types sensoren van verschillende merken om te vergelijken met de bestaande sensoren en referentiemetingen. In de toekomst kan ook in ‘gewone’ stallen dergelijke meetapparatuur komen te hangen.