Nieuwe topstructuur FrieslandCampina

‹ Terug naar overzicht

Nieuwe topstructuur FrieslandCampina

Geplaatst op:

FrieslandCampina wil zijn topstructuur aanpassen. Daarmee zet het bedrijf een belangrijke stap in het verbeteren van de bedrijfsprestaties. De verandering volgt op de benoeming van Jan Derck van Karnebeek als CEO per 1 juni 2023. De onderneming wordt onderverdeeld in zeven businessgroepen en  geleid door een uitvoerend team.

Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina NV: “FrieslandCampina heeft een uitstekende uitgangspositie met een rijke historie, sterke reputatie, betrokken medewerkers, relevante ‘purpose’ en enorm veel zuivelkennis en expertise. Bovendien heeft FrieslandCampina een divers bedrijfs-, product- en klantenportfolio, waardoor het zijn risico’s goed kan spreiden en mede daardoor zijn leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs kan bieden. De winstgevendheid van de onderneming staat onder druk. Daarom zullen we in de komende periode de noodzakelijke stappen nemen om hierin verbetering te brengen. De eerste stap is een aanpassing van onze topstructuur en de daarbij behorende benoemingen. Ik heb alle vertrouwen dat we met het vernieuwde leiderschapsteam invulling gaan geven aan FrieslandCampina’s doel: betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.”

‘Executive Team’

De onderneming zal worden geleid door een ‘Executive Team’.

Zeven businessgroepen

De met ingang van 1 januari 2024 beoogde opsplitsing van de huidige Food & Beverage businessgroep in vijf verschillende, elk met eigen karakteristieken – Europa, ‘Retail & Americas’, Midden-Oosten, Pakistan & Afrika, Azië en Professional – geeft uitdrukking aan de diversiteit van het bedrijfsportfolio en de verschillende marktbenaderingen die daarbij vereist zijn. De businessgroep Professional en de businessunit Trading komen beide onder de verantwoordelijkheid van één president te vallen. De huidige businessgroepen Ingredients en Specialised Nutrition blijven ongewijzigd.

Volgende stappen

De voorgenomen ‘Executive Team’-benoemingen gaan in per 1 oktober 2023 en de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, inclusief de zeven businessgroepen, staat gepland voor 1 januari 2024. Roel van Neerbos zal als President Food & Beverage tot 1 november 2023 lid blijven van het ‘Executive Team’. Alle voorgenomen besluiten zijn onder voorbehoud van advies door de Centrale Ondernemingsraad. Op 6 oktober 2023 zal meer duidelijkheid worden gegeven over de aanscherping van de ondernemingsstrategie, Expedition 2030 geheten. Meer details over de organisatorische implicaties worden de komende tijd bekendgemaakt.