NZO publiceert aandachtspunten verkiezingen

‹ Terug naar overzicht

NZO publiceert aandachtspunten verkiezingen

Geplaatst op:

De Tweede Kamerverkiezingen worden 22 november gehouden. Voor de programmacommissies van de politieke partijen heeft de Nederlandse Zuivel Oganisatie (NZO) aandachtspunten, concrete voorstellen en een overzichtelijke samenvatting opgesteld.    

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) geeft ter voorbereiding op de verkiezingsprogramma’s een aantal concrete aandachtspunten en voorstellen mee. Een uitgebreidere samenvatting is hier te vinden.
Behoud omvang agrosector. Dit is nodig om efficiënt te opereren en concurrerend te blijven in de markt. Die omvang wordt bepaald door wat de sector minimaal nodig heeft om aan de marktvraag te kunnen voldoen én te kunnen investeren in nieuwe marktvragen.
Gelijk speelveld Agri-foodsector
. Het is van essentieel belang in de Europese Unie brede steun te zoeken voor nationale duurzaamheidsinitiatieven, zodat een gelijk speelveld op de interne markt kan ontstaan en alle spelers dezelfde regels en standaarden hanteren. Dit zorgt voor eerlijke concurrentie en bevordert de duurzaamheidstransitie.

Duurzame markt vergroten

Vergroten markt duurzame producten. Daarvoor moet, ook als er één ‘nieuwe duurzaamheidsstandaard’ voor agrarische producten wordt vastgesteld, ruimte blijven voor de ontwikkeling van duurzaamheidsconcepten door individuele ondernemingen. Behoud van concurrentie is nodig om de verschillende vormen van duurzaamheid in stand te houden.
Samenhang duurzaamheidsrapportage. Om tot een integrale duurzaamheidsrapportage te komen
moeten de duurzaamheidsinspanningen via de kritische prestatie-indicatoren (KPI), de milieuvoetafdruk van de producten (PEF) en de bedrijfsduurzaamheidsrapportagerichtlijn (CSRD) worden gekoppeld.

Veilig en duurzaam voedselsysteem

Veilig en duurzaam circulair voedselsysteem. Bij het opzetten van een circulair voedselsysteem is het van essentieel belang de voedselveiligheid te waarborgen.
Om eventuele risico’s op pathogene bacteriën, virussen,
mycotoxinen en chemische verontreinigingen te minimaliseren, moet dat prioriteit hebben.
Behoud onafhankelijke toezichthouder
. Het handhaven van een sterke onafhankelijke toezichthouder, in de vorm van het Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ), is essentieel voor het behoud van de kwaliteit en veiligheid van zuivelproducten. Dit is ook van
belang voor het behoud van de internationale reputatie en
concurrentiepositie van de Nederlandse zuivel.

Klimaat en verder

Ook klimaat en innovatie zijn belangrijk. Ruimte voor innovatie op bedrijfs- en systeemniveau is van groot belang voor de landbouwsector, vooral om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van consumenten en milieu. De NZO benoemt ook concrete aanbevelingen en aandachtspunten als het  gaat om de eiwittransitie en productverbetering, te realiseren samen met de voedingsindustrie. De organisatie pleit ervoor de belastingtarieven op gas voor cluster 6-bedrijven niet te wijzigen, zolang  de infrastructuur en elektriciteitsvoorziening niet zijn verbeterd. Een voorkeur bestaat voor het afstemmen van hernieuwbare energiebronnen via collectieve energiehubs. Ten slotte pleit men voor een maatwerkaanpak van het Nederlandse waterbeleid.