NZO steunt boerenorganisaties in eis om versoepeling mestregels

‹ Terug naar overzicht

NZO steunt boerenorganisaties in eis om versoepeling mestregels

Geplaatst op:

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) steunt de belangenorganisaties van de melkveehouderij die versoepeling van de nieuwe mestregels eisen. Terwijl boeren uit België, Frankrijk, Duitsland en (sinds vrijdagmorgen ook, zij het beperkt) Nederland Vlaanderen en Wallonië platleggen met hun trekkers, koppen de betrokken organisaties in een persbericht: ‘Melkveehouders zitten volledig klem door mestregels en doen appèl op minister Adema’.

 

Melkveehouders zijn in grote problemen gekomen, doordat ze sinds kort veel minder dierlijke mest op hun land mogen brengen, terwijl zij het overschot aan mest niet kwijt kunnen. Alle belangenorganisaties van melkveehouders in Nederland hebben daarom een dringend beroep gedaan op minister Adema van LNV om er voor te zorgen dat de Europese Unie de regels aanpast.

‘Te veel, te snel’

De NZO staat volledig achter de noodkreet van de melkveehouders. “De stapeling van maatregelen waar melkveehouders mee te maken krijgen, is te veel en gaat te snel”, meent directeur Joep Rats van de NZO. “Dit is geen transitie meer; het lijkt meer op een revolutie.” Hij stelt vast dat het ministerie door gebrek aan regie niet in staat is geweest werkbare regels op te stellen, waardoor de boeren nu voor het blok worden gezet. “Alle ketenpartijen hebben een begaanbaar pad nodig om de transitie door te maken. Ook boeren moeten de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering te kunnen aanpassen.”

Duizenden bedrijven in gevaar

Een aantal desastreus uitwerkende Europese regels moet opgeschort worden omdat duizenden Nederlandse melkveebedrijven in gevaar komen door overhaast ingevoerde maatregelen. “Snelheid is nodig want de wanhoop bij de boeren neemt met de dag toe”, zegt Erwin Wunnekink, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. “Als gezamenlijke belangenorganisaties zitten we echt niet te wachten om net als onze collega’s in andere landen de trekkers weer te starten voor grote demonstraties, maar het water staat ons aan de lippen. Laat onze regering een voorbeeld nemen aan de Fransen en de Duitsers. Macron en Scholz zetten Brussel wel onder druk voor de steeds knellender regelgeving. Er zál en móét iets gebeuren. Indien nodig escorteren we Rutte en Adema naar de Belgische hoofdstad om te laten weten dat het menens is.” De NZO constateert dat het ministerie door gebrek aan regie niet in staat is geweest werkbare regels op te stellen, waardoor de boeren nu voor het blok worden gezet.

Eigen plan

De boeren hebben een plan dat praktisch wel uitvoerbaar is én tegelijkertijd de milieukwaliteit verbetert. Voor nu eisen ze directe opschorting van de maatregel om langs waterlopen bufferstroken in te stellen. Ook willen ze een gelijke behandeling van kunstmest en dierlijke mest. Dat boeren in plaats van koeienmest wel extra kunstmest op hun land mogen brengen is een kromme maatregel, vindt Wunnekink, omdat de effecten van de mest op het milieu de afgelopen dertig jaar juist sterk zijn verminderd. Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat sinds 1990 de ammoniakemissie uit de landbouw met 65 procent is afgenomen en het stikstof- en fosfaatoverschot in de landbouw met respectievelijk 50 en 85 procent is verminderd. Ook is de uit- en afspoeling van stikstof naar het oppervlaktewater fors gereduceerd. ”Goede resultaten die laten zien dat melkveehouders in staat zijn de milieueffecten sterk te verminderen.”

Het gezamenlijke persbericht van LTO-vakgroep Melkveehouderij, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, De Natuurweide en Netwerk GRONDIG dat door de NZO is verspreid is hier te lezen.