Omzet Vlaamse melkveehouderij stijgt fors

‹ Terug naar overzicht

Omzet Vlaamse melkveehouderij stijgt fors

Geplaatst op:

De omzet in de Vlaamse melkveehouderij stijgt dit jaar met 52 procent ten opzichte van 2021. Dat verwacht Boerenbond in de recent gepubliceerde jaarresultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2022. Tegenover de gestegen melkprijs en de hogere prijs voor afgevoerde koeien staan de kostenstijgingen voor bijvoorbeeld energie en krachtvoer.

Al met al is deze som positief en stijgt de rentabiliteit. Dit was vermoedelijk aanleiding voor de melkveehouders om meer van hun koeien te vragen. In de eerste acht maanden van dit jaar in Vlaanderen steeg de productie met 3 procent tegenover dezelfde periode van 2021, meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (Vilt).

Meer omzet en prijsstijgingen

Boerenbond zag een stijging van de melkprijzen met 47 procent in de eerste acht maanden van 2022 tegenover dezelfde periode van 2021. Niet alleen het melkgeld schoot omhoog, ook de prijzen voor afgevoerde koeien schoten de lucht in. Boerenbond constateert een prijsstijging van 57 procent voor de vleesprijs van deze koeien. Dit komt door de sterke vraag naar afgevoerde koeien die voortvloeit uit de gestegen vraag vanuit de foodservice. 

Lees ook: Internationale melkprijsvergelijking start opnieuw

De goede marktsituatie heeft tot gevolg dat melkveehouders de productie hebben opgevoerd. In de eerste acht maanden van 2022 steeg de productie in Vlaanderen met 3 procent tegenover dezelfde periode in 2021. Op wereldniveau wordt voor dit jaar verwacht dat de melkproductie iets minder snel groeit dan in 2021. Ongunstige weersomstandigheden, extreem hoge prijzen voor veevoeder, stijgende energiekosten en hoge prijzen voor slachtkoeien vormen de verklaring.

Melk in de EU 

De melkaanvoer in de Europese Unie (exclusief het Verenigd Koninkrijk) bleef in de eerste maanden van 2022 op hetzelfde niveau als in 2021. In Duitsland is over de eerste zes maanden 1,5 procent minder melk geleverd, in Nederland is dit -1,5 procent en ook in Frankrijk daalden de melkleveringen in de eerste helft van 2022 met 1,4 procent tegen opzichte van 2021. Ondanks de hoge melkprijzen neemt de melkaanvoer niet toe. Hoge kosten, lagere melkveestapels en toenemende milieubeperkingen zorgen hiervoor, aldus Boerenbond, die over 2022 een kleine teruggang (-0,7 procent) van de melkproductie verwacht.