Onderzoek naar prestatie-indicatoren grondgebonden boeren

‹ Terug naar overzicht

Onderzoek naar prestatie-indicatoren grondgebonden boeren

Geplaatst op:

Netwerk Grondig, Boerenverstand, WUR en de Universiteit Leiden zijn een twee jaar durend onderzoeksproject gestart. Hierin worden van dertig koplopers in de grondgebonden melkveehouderij cijfers en praktijkervaringen verzameld. Deze gegevens moeten leiden tot prestatie-indicatoren voor grondgebonden boeren die wetenschappelijk zijn geborgd en door een grote groep extensieve melkveebedrijven kunnen worden gebruikt. 

Samen met de koplopers worden slimme metingen ontwikkeld die nodig en nuttig zijn om de claim ‘Meer inkomen en minder emissies naar het milieu door minder inputs’ nader te kunnen onderbouwen. 

Metingen bij grondgebonden boeren

De metingen in het project worden gekoppeld aan maatschappelijke prestatie-indicatoren, zoals de emissie van ammoniak, nitraat en broeikasgassen, vruchtwisseling, grassamenstelling, bodemconditie, biodiversiteit, dierenwelzijn plus de bedrijfseconomische resultaten.

Kringloopbedrijven

Netwerk Grondig zet zich als belangenorganisatie in voor de grondgebonden melkveehouderij. Bij het netwerk zijn ongeveer 1.000 melkveehouders en verschillende organisaties aangesloten. 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn kringloopbedrijven bij uitstek. Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. Op grondgebonden bedrijven is weidegang, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren. Dit zorgt voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu. Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.

Netwerk Grondig zet zich in voor een aantal punten:
– Meersporenbeleid. Geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf);
– Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect);
– Openstelling Fosfaatbank;
project Houdbare melk;
– Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest.