Onze Zuivel: kaas van eigen melk voor eigen erf

‹ Terug naar overzicht

Onze Zuivel: kaas van eigen melk voor eigen erf

Geplaatst op:

Onze Zui­vel haalt melk op bij de boer en maakt er in De Rips kaas van, die de boer op zijn eigen erf ver­koopt. Het con­cept dat vorig jaar is gestart, draagt vol­gens de pro­vin­cie Noord-Bra­bant bij aan het ver­kor­ten van de keten en daar­mee aan de band tus­sen boer en bur­ger en aan een beter ver­dien­mo­del. 

Harm van Dijk (rechts) en Iwan Gijs­bers, de initiatiefnemers van Onze Zuivel.

Harm van Dijk en Iwan Gijs­bers, de initiatiefnemers van Onze Zuivel, hebben met hun onderneming de Agri­food­pluim van de provincie Noord-Brabant gewonnen. Beide ondernemers halen met een mobiele tankunit de melk in batches van maximaal 2.000 liter op bij de boeren en vervoeren deze naar de  kaasmakerij in De Rips. 

Onze Zuivel verzorgt traject

Hier wordt de melk in een ambachtelijk proces verwerkt tot kaas die melkveehouders als hun eigen kaas op het eigen erf kunnen verkopen. Onze Zuivel verzorgt het proces vanaf melktransport tot portioneren en verpakken. In overleg worden de grootte en de smaak van de kaas bepaald. Bij het productieproces spelen ook de seizoenen een rol. De smaak van melk verandert elk seizoen, afhankelijk van voeding en het weer.

Kaasverkoop is ook een middel

Onze Zui­vel wil het ge­sprek op gang bren­gen tus­sen pro­du­cent en con­su­ment. De kaas­ver­koop is dus niet al­leen een doel, maar ook een mid­del. Harm van Dijk: “De con­su­ment kan er wat van leren. Zo wil­len we de ken­nis te­rug­bren­gen bij de bur­ger en bij­dra­gen aan een po­si­tief imago van de boer.”