Procesuitgaven melkveebedrijf dalen in eerste halfjaar 2020

‹ Terug naar overzicht

Procesuitgaven melkveebedrijf dalen in eerste halfjaar 2020

Geplaatst op:

De uitgaven op procesniveau van het gemiddelde melkveebedrijf zijn in het eerste halfjaar van 2020 met € 15.000 gedaald. Dat laten de rollende jaarcijfers tot en met het tweede kwartaal zien van het gemiddelde melkveebedrijf dat klant is bij Alfa Accountants en Adviseurs.

De melkopbrengst is ten opzichte van de vorige jaarperiode gedaald met € 0,42 naar € 37,52 per 100 kilogram melk. Daarnaast zijn de overige opbrengsten gedaald met € 0,14 per 100 kilogram melk. De post omzet en aanwas inclusief opfokvee nam af met € 0,12 per 100 kilogram melk. Dat is op een gemiddeld bedrijf een dalende opbrengst van € 7.837. Doordat de proceskosten op bedrijfsniveau met gemiddeld € 15.450 zijn gedaald, is het saldo – ondanks de dalende opbrengsten – toch gestegen.

Bedrijfsproductie melkveebedrijf stijgt

Het gemiddelde melkveebedrijf dat klant is bij Alfa produceert 1.152.508 kilogram melk met 118 melkkoeien en 61 stuks jongvee op 61 hectare grond. De bedrijfsproductie is met 51.838 kilogram melk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij is de productie per koe met 129 kilogram gestegen naar 9.218 kilogram melk, met nagenoeg gelijkblijvende gehaltes.

Intensiteit per hectare

De intensiteit per hectare is met bijna 800 kilogram gestegen naar 18.908 kilogram melk per hectare. Om de werkelijke intensiteit in beeld te brengen, wordt de kVEM-behoefte van het jongvee omgerekend naar kilogram meetmelk per hectare. De intensiteit is dan 21.441 kg meetmelk per hectare, wat met ruim 751 kilogram is gestegen. Met dit kengetal zijn bedrijven onderling beter te vergelijken. De 25 procent beste bedrijven met de laagste proceskosten zijn iets extensiever met 20.680 kilogram per hectare.

Melkproductie

De melkproductie per hectare neemt toe en het verbruik aan krachtvoer en krachtvoervervangers per 100 kilogram melk stijgt met 0,84 kilogram per 100 kilogram melk. Daarbij daalt de aankoop van ruwvoer met 0,29 kilogram per 100 kilogram melk. De prijs van aangekocht krachtvoer is gedaald met € 0,56 per 100 kVEM, wat ook geldt voor krachtvoervervangers. Dat betekende een daling van € 0,72 per 100 kVEM. 

Lees hier meer over hetgeen Alfa Accountants en Adviseurs heeft vastgesteld.