Project Kruidenrijk-Grasland kent alleen winnaars

‹ Terug naar overzicht

Project Kruidenrijk-Grasland kent alleen winnaars

Geplaatst op:

De leden-melkveehouders die meedoen aan het project Kruidenrijk Grasland van ALDI en FrieslandCampina ervaren een jaar na de start van het project minder droge grond, meer biodiversiteit in de wei en ze gebruiken minder (kunst)mest.

Aan het vijfjarige project Kruidenrijk-Grasland doen 43 leden-melkveehouders van FrieslandCampina mee. In totaal hebben zij 80 hectare weiland beschikbaar gesteld. Met dit initiatief stimuleren ALDI en FrieslandCampina de biodiversiteit binnen de zuivelketen. Ruth IJspeert, programmamanager biodiversiteit FrieslandCampina: “Het is prachtig te zien dat ALDI als eerste investeert in méér kruidenrijk grasland door onze FrieslandCampina leden-melkveehouders te ondersteunen voor een periode van maar liefst 5 jaar. Melkveehouders investeren zelf ook in biodiversiteit, maar kunnen dit niet alleen, samen met ALDI is dit te versnellen. De komende vier jaar kijken we uit naar mooie resultaten voor meer biodiversiteit.”

Verschillende soorten kruiden

Tijdens het experiment is gebleken dat het belangrijk is  bodemonderzoek te doen. Op basis daarvan is een zo goed mogelijke mix van verschillende soorten kruiden te bepalen. Vaak komen in deze kruidenmengsels verschillende klavers, luzerne, biggenkruid, cichorei en smalle weegbree voor. Daarnaast is het van belang de zaden bij het inzaaien goed te mengen voor een gelijkmatige verdeling over het weiland.

Bodemkwaliteit

Kruiden wortelen dieper in de grond dan gras. Het voordeel daarvan is dat water beter vastgehouden wordt. Boeren zien daardoor dat de grond minder droog is en dat de bodemkwaliteit er op vooruit gaat. Bovendien hebben kruidenrijke graslanden minder (kunst)mest nodig. Dit draagt bij aan een meer evenwichtige groei van zowel gras als kruiden, zonder dat één van beide wordt onderdrukt. Meer informatie is te vinden op de website van FrieslandCampina.

 

Foto: pxhere