Rabobank presenteert Wereldzuivelkaart

‹ Terug naar overzicht

Rabobank presenteert Wereldzuivelkaart

Geplaatst op:

De zuivelhandel groeit tussen 2017 en 2022, maar niet geleidelijk. Ontwikkelingen op het wereldtoneel en veranderende mondialisering beïnvloeden in die periode de zuivelhandelsstromen. De recent door Rabobank gepubliceerde World Dairy Map biedt een blik op de trends in de wereldwijde zuivelhandel.

In 2022 is 90,6 miljard kg aan zuivelproducten verhandeld op de wereldmarkt, een daling ten opzichte van het recordvolume van 95 miljard kg in 2021. Toch is de trend duidelijk: de zuivelhandel blijft een groeisector. Tussen 2017 en 2022 heeft de zuivelhandel een gemiddelde jaarlijkse groei laten zien van 1,1 procent. Het volume is toegenomen e met 4,8 miljard kg, met pieken en dalen. Op de wereldkaart van de zuivelhandel staan enkele opvallende handelsstromen met een volume van meer dan 3 miljard kg in 2022. Deze handelsstromen laten de export zien van Nieuw-Zeeland naar China, de Verenigde Staten naar Mexico, de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk en van Wit-Rusland (Belarus) naar Rusland. Een kleine verschuiving in het volume van deze handelsstromen kan al fundamentele gevolgen hebben voor de wereldwijde zuivelmarkt.

Een blik vooruit

Rabobank verwacht dat de handel in zuivelproducten op de middellange termijn blijft groeien. De bank voorziet enkele kleine verschuivingen die kunnen leiden tot een verdere herstructurering van de wereldwijde handelsarena. In de nabije toekomst houden Nieuw-Zeeland en de EU dankzij ruime exportoverschotten een dominante positie in de wereldhandel in zuivelproducten. Maar een gematigde groei van de melkproductie in beide regio’s zal gevolgen hebben voor de zuivelhandel. Optimisme is er over de groeiende vraag naar zuivel in Azië, met name in Zuidoost-Azië en China. Hoewel de lokale productie in deze regio’s in ontwikkeling is – wat een weerslag zal hebben op het importvolume – verwachten we dat de import op de middellange termijn tot 2030 verder zal toenemen.

De zuivelindustrie in de VS heeft een stevige basis om aan marktaandeel te winnen. Als een der belangrijkste zuivel exporterende regio’s zal het land naar verwachting naar 2030 de binnenlandse melkproductie uitbreiden. Tegelijkertijd blijft de consumptie van vloeibare melk onder druk staan. Daardoor is er meer melk beschikbaar voor verwerking en zijn er meer zuivelproducten voor export.

Meer informatie op de website van de bank.