Royal A-ware presenteert vernieuwde duurzaamheidsstrategie

‹ Terug naar overzicht

Royal A-ware presenteert vernieuwde duurzaamheidsstrategie

Geplaatst op:

Royal A-ware presenteert een ambitieuze nieuwe duurzaamheidsstrategie. Het familiebedrijf committeert zich als eerste zuivelonderneming in de Benelux aan een FLAG-doelstelling onder SBTi (‘Science Based Targets’-initiatief). Dat betekent dat de onderneming aan de slag gaat met het reduceren van broeikasemissies in haar ketens.

Jan Anker, CEO Royal A-ware: “Denken in generaties is het vertrekpunt van onze duurzaamheidsstrategie. Duurzaam ondernemen in de keten betekent voor ons dat alle schakels blijvend voordeel hebben. Melkveehouders kunnen blijven boeren, klanten blijven voor ons kiezen en medewerkers blijven zich thuis voelen en kunnen zich ontwikkelen. We organiseren onze ketens zodanig dat we én een gezond familiebedrijf blijven én ons inzetten voor het verminderen van de impact op onze omgeving. Het feit dat we ons committeren aan de FLAG-doelstelling onder SBTi onderstreept onze serieuze ambities.”

Emissies bijna naar nul

Royal A-ware streeft naar ‘net zero ketens’. Dat betekent dat het bedrijf in 2050 de broeikasemissies in de zuivelketen van koe tot verpakt product met minimaal 90 procent wil terugbrengen ten opzichte van 2021.  Voor de eventuele resterende emissies is er waar mogelijk compensatie via vastlegging van koolstof in de bodem door de aangesloten melkveehouders. Voor het overige deel verwacht het bedrijf dat de komende tijd inzetbare innovaties en inzichten beschikbaar komen.

Voedingswaarde zuivelproducten

Een doelstelling van het bedrijf bij de verdere verduurzaming van de keten, is de productie van zuivelproducten met een zo hoog mogelijke voedingswaarde en tegelijkertijd een zo laag mogelijke impact van de productie op mens, dier en milieu.