Saldo melkveehouderij boven langjarig gemiddelde

‹ Terug naar overzicht

Saldo melkveehouderij boven langjarig gemiddelde

Geplaatst op:

Het saldo van een doorsnee melkveebedrijf komt in november 2022 uit op 31.300 euro. Die maand bereikt de melkprijs het hoogste punt. Het saldo is 71 procent hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 81 procent boven het langjarig gemiddelde voor november. De blijkt uit de ‘barometer’ van Wageningen Economic Research, op de website Agrimatie.

De barometer toont voor de veehouderijsectoren de actuele ontwikkeling van opbrengsten, toegerekende kosten en saldi van standaardbedrijven op maandbasis. Voor melkveehouderij wordt gerekend met een gestandaardiseerd melkveebedrijf dat gemiddeld 954.000 kg melk produceert met 106 koeien. Volgens de barometer ligt het gemiddelde over hele jaar al op een hoog niveau: over de eerste elf maanden van 2022 is het cumulatieve saldo 54 procent hoger in vergelijking met het langjarig gemiddelde.

Hoge melkprijs

Dit is te danken aan de hoge melkprijs. Na een stijging van ruim 34 euro naar bijna 44 euro per 100 kilo in 2021, zet die trend zich in 2022 door om in november op een recordhoogte van ruim 62 euro te eindigen (65 procent boven het tienjaars gemiddelde). Tegenover deze hoge melkprijs staat dat de toegerekende kosten nog nooit zo hoog zijn geweest als in deze maand: 43 procent boven het tienjaars gemiddelde. Bijna een verdrievoudiging in vergelijking met 2001. Gelukkig voor de melkveehouders compenseert de goede melkprijs de hogere kosten van voer en meststoffen ruimschoots. Ook hogere veeprijzen dragen daaraan bij. Het voortschrijdend twaalfmaands gemiddelde van het saldo neemt al sinds april 2021 toe. In november 2022 ligt het voortschrijdend saldo 50 procent boven het langjarig gemiddelde.