Stikstofbeleid geeft boeren meer zorgen dan coronacrisis

‹ Terug naar overzicht

Stikstofbeleid geeft boeren meer zorgen dan coronacrisis

Geplaatst op:

Het stikstofbeleid bezorgt boeren meer kopzorgen dan corona. Vooral veehouders willen overstappen naar een nieuw verdienmodel, want in Nederland zijn de grenzen van de groei bereikt. Veehouders snakken naar een flexibeler overheidsbeleid om te kunnen verduurzamen. Dit is de conclusie van het ING Economisch Bureau in het rapport ‘Uitdagende tijden voor agrarische sector’.

Met name melkveehouders lijden onder de coronacrisis met benedengemiddelde prijzen vanwege een lage vraag naar zuivelproducten vanuit de foodservice en door gedaalde exporten. 

Coronacrisis geeft melkprijzen een duw

De melkprijzen hebben vanwege de coronacrisis een duw gekregen en liggen de laatste zes maanden gemiddeld 4 procent onder het niveau van vorig jaar en 7,5 procent onder het langjarig gemiddelde. Het gemiddelde rendement was tot en met mei bijna 20 procent lager dan gemiddeld, mede vanwege de hogere voerkosten. 

De aanhoudend lage vraag naar zuivelproducten vanuit de foodservice, toegenomen voorraden melkpoeder en tegenvallende exporten – mede door dreigende handelsconflicten en de naderende no deal-brexit – leiden waarschijnlijk tot prijzen die ondanks de recente licht positieve tendens de rest van het jaar ondergemiddeld blijven.

Stikstofbeleid: naar nieuw verdienmodel

De onduidelijke uitkomsten van het stikstofbeleid baren zorgen in de sector. Terug naar het oude normaal lijkt vooral voor de veehouderij geen optie. Kringlooplandbouw en energie- en voedseltransitie staan boven aan de beleidsagenda’s van overheden. Anderzijds zijn eerlijker prijzen voor de boeren nodig. Voor een bestendig en groen verdienmodel wordt flexibiliteit en creativiteit gevraagd van agrarische ondernemers en beleidsmakers, stelt het ING in het rapport.

Gevolgen coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis kunnen naar verwachting ook in 2022 en 2023 nog voelbaar zijn. Voor de agrarische sector kunnen een aantal factoren uitpakken in een positief en negatief scenario, aldus het rapport.