Uitvoerwaarde zuivel kromp vorig jaar

‹ Terug naar overzicht

Uitvoerwaarde zuivel kromp vorig jaar

Geplaatst op:

De totale uitvoerwaarde van de zuivelsector nam in 2020 met circa 3,5 procent af en bedroeg iets minder dan 7,6 miljard euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis in de zuivelmarkt. 

Bij kaas, de belangrijkste productgroep, groeide de export vorig jaar ondanks corona zowel in waarde als in volume rond 1 procent. Het exportvolume van kaas bedroeg bijna 926.000 ton. 

Melkproductie gestegen

De lichte daling in de Nederlandse melkproductie die was opgetreden in 2018 en 2019, heeft in 2020 niet doorgezet. De melkproductie nam met 1,2 procent toe tot een volume van bijna 14,2 miljard kg. Ruim 30 procent van deze toename komt door het schrikkeljaareffect, de rest weerspiegelt vooral de ontwikkeling in de omvang van de melkveestapel. Deze kende, na enkele jaren van krimp vanwege aanpassingen aan het fosfaatbeleid, weer een bescheiden groei van 1 procent. 

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte in 2020 14,5 miljard kg melk, bijna 2 procent meer dan in 2019. Meer dan de helft daarvan werd verwerkt voor kaasproductie. Deze nam met ruim 4 procent toe tot een volume van 963 duizend ton.

In EU belangrijkste afzet

De EU is de belangrijkste afzetregio voor Nederlandse zuivelproducten. In 2020 vertegenwoordigden de leveringen naar EU-lidstaten met een waarde van bijna € 5,4 miljard ruim 70 procent van de totale uitvoerwaarde. Alleen al de buurlanden België en Duitsland, samen met Frankrijk, zijn in waarde goed voor de helft van de totale Nederlandse zuivelafzet

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Zuivel in cijfers 2020‘ op de website van ZuivelNL. De publicatie geeft een cijfermatig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector in 2020 en is onderverdeeld in acht onderwerpen:  Nederland Zuivelland, Economische betekenis,  Marktbeeld, Melkveehouderij, Industrie, Duurzaamheid, Handel en Consumptie.