Verkiezingen: zuivelsector vraagt aandacht van nieuwe lichting Statenleden

‹ Terug naar overzicht

Verkiezingen: zuivelsector vraagt aandacht van nieuwe lichting Statenleden

Geplaatst op:

Niet alleen via de stikstofproblematiek en de gebiedsplannen hebben provincies een bepalende rol. Voor een duurzame toekomst vraagt de zuivelsector ook aandacht voor bouwvergunningen en de energie-infrastructuur.

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Meer dan ooit moeten provincies aan de slag met gebiedsontwikkeling, verduurzaming en de sociale cohesie in het landelijk gebied. De melkveehouderij en de zuivelsector kunnen hierin een belangrijke rol spelen, door hun bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid van het platteland. De NZO heeft daarom speciaal voor de aspirant-Statenleden een document gemaakt met de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen. Voor een deel gaat het document over het perspectief van de melkveehouderij.

“Er speelt ongelooflijk veel op het boerenerf, vooral op het gebied van klimaat en milieu. Dan heb je het over stikstof, het NPLG en de gebiedsprocessen die eraan zitten te komen”, zegt manager public affairs Jasper Veen van de NZO. De zuivelorganisatie roept de provincies op aandacht en ruimte te geven aan technische oplossingen. “Bij de budgetverdeling voor ontwikkelrichtingen dient rekening te worden gehouden met nieuwe technologieën die nodig zijn voor de verduurzaming, zoals duurzame stalconcepten en voer- en
managementmaatregelen.”

Vergunningen

Naast de zorgen over het perspectief voor melkveehouders, benoemt NZO in het document een aantal onderwerpen die specifiek spelen in de industrie. Een van de grootste zorgen is dat het vrijwel onmogelijk is een bouwvergunning te krijgen, als gevolg van de stikstofcrisis. Daardoor worden investeringsbeslissingen uitgesteld; zowel voor capaciteitsuitbreiding als voor nieuwe installaties die de uitstoot van broeikasgassen of stikstof reduceren. Deze situatie belemmert verdere verduurzaming van de zuivelsector, waarschuwt de brancheorganisatie.

Energie-infrastructuur

Een ander knelpunt is de energie-infrastructuur. Bedrijven willen stappen zetten voor een betere energie-efficiëntie of overstappen op niet-fossiele energiebronnen. Dat is alleen haalbaar wanneer de daarvoor noodzakelijke energie-infrastructuur aanwezig is. Zo zijn voor het opwekken van energie en voor elektrificatie van productieprocessen investeringen in het netwerk nodig. Veen: “Je ziet dat de Nederlandse overheid in dit verband veel aandacht heeft voor de grote energieclusters, zoals de Rotterdamse haven, Delfzijl of Eindhoven. Maar zuivelbedrijven zitten per definitie in de periferie. Ook dáár moet een goede energie-infrastructuur komen. De huidige randvoorwaarden sluiten niet of onvoldoende aan op de duurzaamheidsambities van de zuivelbedrijven.” Wat de public affairs-manager in elk geval wil bereiken is dat de politici in de provincie op de hoogte zijn van de gesignaleerde knelpunten, zodat ze er rekening mee houden in de provinciale coalitie-onderhandelingen. “In de contacten die we hebben met politieke partijen horen we dat dit op prijs wordt
gesteld en de gesignaleerde punten herkenbaar zijn; voor zowel de linker- als de rechterzijde van het spectrum.” Het document ‘Voor een duurzaam, leefbaar en gezond Nederland’ is te vinden op de website van de NZO.

Voor omschakeling naar duurzame energie is een goede energie-infrastructuur nodig. (Foto: NZO)