ZuivelNL heeft met Arjan Schimmel nieuwe voorzitter

‹ Terug naar overzicht

ZuivelNL heeft met Arjan Schimmel nieuwe voorzitter

Geplaatst op:

Arjan Schimmel is per 1 maart benoemd tot voorzitter van ZuivelNL. De melkveehouder in Linschoten is de opvolger van Jorrit Jorritsma die per 9 december is teruggetreden vanwege gezondheidsredenen. De benoeming van Schimmel heeft vanwege Covid-19-maatregelen in een schriftelijke ronde plaatsgevonden.

Arjan Schimmel (47) is sinds 2010 bestuursvoorzitter bij coöperatie DOC Kaas. Hij treedt per 17 mei terug uit deze functie omdat zijn zittingstermijn afloopt. Hij is sinds 2000 bestuurlijk actief bij coöperatie DOC Kaas en vertegenwoordigt sinds de fusie in 2016 de coöperatie in de raad van commissarissen van de Duitse zuivelonderneming DMK. Schimmel heeft vanuit deze bestuurlijke activiteiten veel kennis en ervaring van de zuivelsector opgedaan. 

Voor melkveehouders en zuivelondernemingen 

“ZuivelNL is de brancheorganisatie van en voor melkveehouders en zuivelondernemingen”, zegt Schimmel. “Samen met de leden LTO, NMV en NZO en de aangesloten partners in de keten werkt de organisatie aan een beter verdienmodel voor de boeren met een praktische invulling van wet- en regelgeving. Ik wil mijn kennis, ervaring en netwerk gebruiken om de verschillende partijen binnen ZuivelNL te verbinden, de eenheid binnen de melkveehouderijsector te versterken en verder te bouwen aan een sterke en solide organisatie voor alle melkveehouders en zuivelfabrieken in Nederland.”

Missie ZuivelNL

De missie van ZuivelNL is overleg en afspraken tussen boeren belangenorganisaties en de zuivelondernemingen op die gebieden waar ketenschakels tezamen een toegevoegde waarde kunnen creëren. Het gaat hierbij over thema’s als voedselveiligheid, diergezondheid, duurzaamheid, onderzoek & innovatie, export, marktinformatie, educatie jongeren en vertegenwoordiging in de internationale zuivelbond IDF.
ZuivelNL heeft als leden de organisaties LTO, NMV en NZO. De brancheorganisatie financiert de activiteiten uit een contributie die is gebaseerd op een inhouding per geproduceerde kilo melk van melkveehouders en verwerkte kilo’s melk van zuivelondernemingen.