ZuivelNL voegt met DDB en NAJK twee nieuwe partners toe

‹ Terug naar overzicht

ZuivelNL voegt met DDB en NAJK twee nieuwe partners toe

Geplaatst op:

Het bestuur van ZuivelNL heeft twee nieuwe partners aan de organisatie toegevoegd: de DDB (Dutch Dairymen Board) en het NAJK. De ketenorganisatie ziet dat met deze partners, die actief zijn binnen de Nederlandse melkveehouderij, het draagvlak in de zuivelketen wordt vergroot.

De DDB is een vereniging van melkveehouders die als doel heeft het verbeteren van de positie van de melkveehouders ten opzichte van de andere schakels in de zuivelketen. “Voor DDB zal een juiste balans tussen extra inspanningen, kosten en opbrengsten voor de melkveehouders van belang zijn, evenals het nemen van de juiste beslissingen voor een sterke toekomstgerichte melkveesector”, vertelt DDB-voorzitter Sieta van Keimpema. “Het partnerschap is voor DDB een opmaat naar een volwaardig lidmaatschap van ZuivelNL.”

Positie ZuivelNL

NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, behartigt de belangen van agrarische jongeren in Den Haag en Brussel, maar biedt ook actief handvatten tot ontwikkeling en beter ondernemerschap. “ZuivelNL is van grote betekenis voor de Nederlandse zuivelketen”, stelt Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK. “Als jonge melkveehouders maken wij de melkveehouderij van de toekomst. Daarom dragen we graag bij aan een sterke Nederlandse zuivelketen.”

Meerwaarde creëren

ZuivelNL gaat met de nieuwe partners overleggen over de manier waarop invulling gegeven wordt aan hun bijdrage aan de activiteiten van ZuivelNL, onder andere via themagroepen. ZuivelNL benoemde vorig jaar per 1 juni Hubert Andela als directeur, vorig voorjaar werd Arjan Schimmel de nieuwe voorzitter van de ketenorganisatie voor de zuivelsector. 

Het doel van de in 2014 opgerichte organisatie is meerwaarde creëren voor haar leden: de melkveehouders (verenigd in LTO Nederland en in de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en de zuivelondernemingen (verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie). 

De ketenorganisatie streeft naar het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor mens, dier, milieu en maatschappij. ZuivelNL wil als brancheorganisatie het overleg tussen belangenorganisaties van melkveehouders en de zuivelondernemingen faciliteren en met gezamenlijke initiatieven toegevoegde waarde creëren.