Albert Heijn streeft naar klimaatneutrale melk in 2021

‹ Terug naar overzicht

Albert Heijn streeft naar klimaatneutrale melk in 2021

Geplaatst op:

Albert Heijn gaat samen met melkveehouders van zuivelonderneming Royal A-ware en zuivelcoöperatie DeltaMilk extra stappen zetten in het verder verduurzamen van het kaas- en zuivelschap, zo maakten partijen onlangs bekend.

 

René van Buitenen

Albert Heijn, Royal A-ware en DeltaMilk zetten hun samenwerking in het ­programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ voort. (Foto: Royal A-ware)

In 2017 ontwikkelden Royal Aware en Albert Heijn het programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’. Het doel van dat programma is het realiseren van een gesloten en daarmee transparantere productieketen en zo zuivel en kaas verder te verduurzamen. “In de eerste jaren van het programma zijn op gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit mooie resultaten bereikt. Voor de extra inspanningen krijgen melkveehouders in het programma een premie boven op de melkprijs”, melden de betrokken ondernemingen.

De komende jaren is het de bedoeling dat de melkveehouders die aan het programma deelnemen verdere stappen zetten, met name op het gebied van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Zij ontvangen daarvoor een hogere premie op hun melkprijs. Die wordt verhoogd naar 5 cent per liter en komt boven op de weidemelkprijs.

Albert Heijn: verduurzamen vraagt tijd

Inmiddels leveren circa driehonderd melkveehouders de melk die door Royal A-ware en Deltamilk exclusief verwerkt wordt tot Albert Heijn-producten met het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-logo. Dat betreft 40 procent van de zuivelproducten die onder het Albert Heijn-huismerk in het schap staan, zoals melk, karnemelk, yoghurt, Goudse kaas en Zaanlander kaas.

“Verduurzamen van de keten is een zaak voor de lange termijn en doen we samen met ketenpartners, daarom is verlenging van deze samenwerking ook een logische stap”, meent Henk Sierksma, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor het kaas- en zuivelschap. “De komende drie jaar leggen we de lat weer hoger en gaan de melkveehouders werken aan klimaatneutrale melk van de boerderij. Daarnaast zetten we opnieuw extra stappen op het gebied van biodiversiteit en dierenwelzijn.”

Vastlegging CO2

Het vernieuwde programma moet er toe leiden dat de deelnemende melkveebedrijven in 2021 klimaatneutrale melk leveren. Hierbij wordt de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij geneutraliseerd door vastlegging van CO2 door het gras in de bodem. Na verloop van tijd zal de vastlegging in de bodem groter zijn dan de uitstoot op de boerderij. “Er is in het buitenland al veel onderzoek naar CO2-vastlegging gedaan, maar in Nederland is het uniek en wordt het nog niet op deze schaal uitgevoerd”, stelt Robert van Ballegooijen, coo bij Royal A-Ware. “We zijn er bijzonder trots op dit samen met Albert Heijn op te zetten.”

“Onze boeren gaan samen ruim 19.000 hectare blijvend grasland creëren”, vervolgt Van Ballegooijen. “Dat zijn ruim 40.000 voetbalvelden. Daar mag niet meer worden geploegd. Daar worden klaver en kruiden ingezaaid; daar wordt geen kunstmest opgebracht en er is ook geen toepassing meer nodig van gewasbeschermingsmiddelen. Dat is dus goed voor de biodiversiteit en voor de weidevogels.”

Drie pijlers

Het programma is gestoeld op de pijlers Koe, Natuur en Boer. Voor iedere pijler zijn voor komende jaren nieuwe stappen opgenomen in het programma van eisen. Zo wordt in de pijler ‘Koe’ weidegang verder geoptimaliseerd door onder andere de eis dat ook jongvee moet worden geweid.

In de pijler ‘Natuur’ wordt gestreefd naar optimale draagkracht van een melkveebedrijf met haar omgeving. Zo streven beide partners er naar dat het aantal dieren en grasland met elkaar in balans zijn.

Groene stroom

In de pijler ‘Boer’ streven de melkveehouders naar een zo klein mogelijke footprint door uitsluitend groene stroom te gebruiken en kalveren op het bedrijf of binnen een straal van 25 kilometer op te fokken.

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 5 2020. Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer het eerste jaar van maar liefst 25% korting.