Royal A-ware levert eerste duurzame zuivel aan Albert Heijn

‹ Terug naar overzicht

Royal A-ware levert eerste duurzame zuivel aan Albert Heijn

Geplaatst op:

Royal A-ware levert vanaf vandaag duurzame zuivel aan de winkels van Albert Heijn. Vanuit Katshaar Melk in Coevorden, de fabriek van Royal A-ware, kwam afgelopen vrijdag het eerste pak van de lijn.

 

Door Ria Besseling

 

Het nieuwe assortiment dagelijkse Hollandse zuivel, met daarin melk, yoghurt en nieuwe producten als kefir en karnemelk met een smaakje, wordt geproduceerd met melk uit de nieuwe duurzame keten die Royal A-ware en Albert Heijn hebben opgezet.

De melk wordt geleverd door een groep van bijna tweehonderd melkveehouders uit Noord-Nederland. Zij nemen deel aan de overeenkomst die Albert Heijn en Royal A-ware een halfjaar geleden sloten om een duurzamere en transparante productieketen voor zuivelproducten op te zetten. De melkveehouders ontvangen dit jaar 2 eurocent per kg melk extra boven op de A-Ware-melkprijs voor levering voor de nieuwe verduurzaamde zuivellijn van de supermarktketen.

Albert Heijn Huismerk

“Het programma voor dit jaar zat direct vol en ook 2019 is vol. We zijn nu verder aan het uitbreiden voor 2020”, vertelde Klaas de Jong, coo van A-ware tijdens de bijeenkomst. Hij geeft niet aan om hoeveel liter het gaat. “Dat hangt sterk af van de vraag en wisselt sterk”, aldus Henk Sierksma, senior category manager zuivel bij Albert Heijn. Albert Heijn bezet rond 35 procent aandeel in de zuivelconsumptie in Nederland waarvan het huismerk het grootste merk in zuivel is.

De melkstroom wordt in Coevorden verwerkt tot dagelijkse zuivelproducten als melk en yoghurt van het AH Huismerk. Kaas komt straks uit de fabriek van A-ware in Heerenveen. “De eerste kaas volgt over enkele maanden”, vertelde Sierksma. “We bieden de consument een compleet assortiment met in totaal 23 Hollandse dagelijkse zuivelproducten die geleidelijk in de winkels instromen.” Het eigen logo Beter voor koe, natuur & boer plus de uitleg op de verpakking van de huismerkzuivel verklaren aan de klant dat de producten uit een eigen keten komen.

De supermarktketen zet het huismerk duurzame zuivel naast de eigen strategie van A-merkzuivelproducten neer. De introductie onder huismerk maakt tevens deel uit van de invulling naar verder verduurzamen die de Zaanse supermarktketen geeft aan de diverse versketens waaronder het huismerk zuivel. De formule wil daarnaast tegemoet komen aan eisen die maatschappelijke organisaties aan duurzaamheid stellen. De nieuwe lijn moet onderscheid brengen en onduidelijkheid voorkomen over de diverse keurmerken voor duurzaamheid en diervriendelijkheid.

Keten verder verduurzamen

Jan Anker, ceo van Royal A-ware: “Wij zijn er trots op om samen met ketenpartner Albert Heijn invulling te gaan geven aan dit unieke, nieuwe initiatief. Deze ontwikkeling past in de strategie van Royal A-ware om samen met onze melkveehouders melkstromen verder te verduurzamen en deze samen met onze ketenpartners tot meerwaarde te brengen in de markt.”

De nieuwe keten is onderdeel van het programma om het zuivel- en kaasassortiment van Albert Heijn te verduurzamen. Dit programma dat tot 2020 loopt, moet leiden tot een compleet aanbod zuivel en kaas onder het AH Huismerk.

De melkveehouders konden zich eind vorig jaar aanmelden om melk voor dit programma te gaan leveren. Albert Heijn beschouwt de samenwerking met A-ware overigens niet als exclusief. Ook andere zuivelbedrijven kunnen zich aansluiten om te gaan leveren uit een transparante en duurzame keten.

Koe, bodem en boer

De keten wordt de komende twee jaar geleidelijk verduurzaamd vanuit drie pijlers: koe, bodem en boer. Albert Heijn betaalt vanaf volgend jaar 3 cent per kg melk extra aan de melkveehouders die leveren voor de nieuwe zuivellijn. Zij nemen drie jaar deel aan de keten.

Voor dit extra geld, dat naast andere premies en toeslagen wordt uitbetaald, moeten melkveehouders voldoen aan enkele eisen zoals weidegang voor melk- en jongvee, voldoende ligplekken in de stal, grondgebondenheid, CO2-vastlegging,   kruidenrijk grasland, regionaal voer, vee zonder kruising met vleesrassen, transparantie van het bedrijf en het volgen van workshops.

Koe: weidegang

Op het gebied van weidegang wordt gestreefd naar het verder optimaliseren van weidegang voor melkkoeien. De basis voor goede weidegang ligt bij het eten van gras in de wei. Daarom wordt jongvee ook geweid. In het winterseizoen, wanneer de koeien binnen staan, beschikken alle koeien over een eet- en ligplek en hebben ze meer ruimte in de stal. Dit is belangrijk voor het natuurlijke gedrag van de koeien. In alle stallen hangt een koeborstel voor de verzorging van de huid van de koe. De koe krijgt de juiste voeding waaruit zij optimaal melk kan produceren. Het rantsoen zal daarom voor tenminste 80 procent bestaan uit grasgerelateerd voer.

Bodem: biodiversiteit

Het programma neemt zijn verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen met het streven naar een optimale draagkracht van een melkveebedrijf met haar omgeving. Grondgebondenheid zorgt ervoor dat het aantal dieren en de hoeveelheid grasland met elkaar in balans zijn. Voer uit de regio draagt bij aan een vermindering van vervoersbewegingen die CO2-uitstoot veroorzaken. Het vakmanschap van de melkveehouder op het gebied van de bodem wordt verder ontwikkeld. Het inzaaien van 100 procent kruidenrijk grasland bevordert de biodiversiteit waardoor weidevogels kunnen foerageren en broeden. Kruidenrijk grasland heeft veel positieve effecten op de bodem. De bodem wordt gezonder en veerkrachtiger door meer organische stof uit dierlijke mest vast te leggen. De bodem mag bovendien niet meer geploegd worden, hetgeen een bron van emissie is.

Boer: transparant

De melkveehouders streven naar een zo klein mogelijke footprint door uitsluitend groene stroom te gebruiken. Daarnaast zorgen zij goed voor hun dieren. Kalveren worden op het bedrijf of binnen een straal van 25 km opgefokt. Melkveehouders werken transparant en zijn trots op hun onderneming en stellen het bedrijf open voor de consument.

Jumbo en Aldi

Ook Jumbo en Aldi zijn bezig om zuivel te verduurzamen. Zo wil Jumbo voor 2022 alleen nog duurzame melk in de schappen. Aldi was de afgelopen maanden met melkveehouders en leveranciers in overleg over verder verduurzamen van het zuivelpakket. De discounter komt binnenkort met een plan van aanpak.