‘Er is stilaan een oorlog om de melk aan de gang’

‹ Terug naar overzicht

‘Er is stilaan een oorlog om de melk aan de gang’

Geplaatst op:

De Belgische coöperatie Milcobel is terug, na een moeilijke periode waarin veel leden uit onvrede vertrokken. Met een verbeterde prijs voor melk en ambities voor de toekomst hoopt de coöperatie nieuwe leden aan te trekken. ”Acquisitie van melkveehouders is belangrijk voor de toekomst.”

 

Tekst: Yves De Groote

Tom Schiettecat: “Milcobel gaat actief leden werven in België en de buurlanden Nederland en Frankrijk.” (Foto: Milcobel)

Door het beperkte melkaanbod en een dreigende inkrimping van de veestapel zijn verschillende zuivelbedrijven op zoek naar nieuwe leveranciers. Op de Belgische markt zijn ook Nederlandse spelers als Royal A-ware en Royal FrieslandCampina actief aan het werven. Milcobel mengt zich met vertrouwen in de strijd. “Acquisitie van leden-coöperanten is belangrijk om onze plannen te kunnen realiseren”, benadrukt directeur Milk en Farms Tom Schiettecat. Hij is sinds januari actief bij Milcobel.

Wat zijn nu de verwachtingen voor de melkaanvoer van Milcobel? 
“De vooruitzichten voor dit jaar zijn positief. We verwachten dat we met onze ruim 2.000 leden eind 2022 3 tot 4 procent meer melk zullen produceren, zodat we op hetzelfde niveau zitten als in 2021: 1,375 miljard liter verwerkte melk. Het is geen geheim dat Milcobel in 2020 zo’n 375 leden, goed voor 375 miljoen kilogram melk, kwijt is gespeeld. Nu verwelkomen we weer nieuwe leden, daar zetten we verder op in de komende maanden. Ik stel vast dat de coöperatie, met het nieuwe management en de vernieuwde bestuursploeg, opnieuw het vertrouwen geniet van de leden.” 

Wat doet Milcobel om verloop van leden te compenseren?
“Ik wil absoluut sterker werk maken van acquisitie om zo melkveehouders te werven voor onze coöperatie. Toen ik in januari startte bij Milcobel, merkte ik dat er weinig traditie is om gericht aan prospectie en acquisitie (zoeken en werven, red.) te doen. Ik vind dat juist een belangrijke opdracht. We hebben een mooi verhaal over de kwaliteit en de smaak van onze producten, maar ook de voordelen van een coöperatie als bedrijfsvorm.”

“Milcobel heeft ook niet de traditie om informatiebijeenkomsten te organiseren voor geïnteresseerden en potentiële leden. Dergelijke bijeenkomsten zijn nochtans een fijne manier om je verhaal te vertellen. Onze concurrenten doen dat wel en ik wil daar ook verder op inzetten. We hebben bijvoorbeeld recent met de jongerenkringleden een bezoek gebracht aan onder meer onze kaasfabriek in Moorslede, om hen meer te betrekken. Het was fantastisch om te zien hoe de jongeren daarop reageerden. Het maakte hen trots: dit is Milcobel, dit zijn wij en daar wil ik ook bij horen.” 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 8 2022.
Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer
het eerste jaar van maar liefst 25% korting.

“We zullen actiever worden op dit terrein via de uitbreiding van ons team van veldmedewerkers, de accountmanagers die onze leden ondersteunen in de bedrijfsvoering en kwaliteit en voedselveiligheid. Er zijn daarvoor momenteel verschillende vacatures.”

“Duurzaamheid is ook binnen Milcobel een heel belangrijk onderdeel geworden van het veldwerk. We hebben daar een heel doelgerichte strategie: samen met onze melkveehouders willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We moeten werken aan een toekomst waarbij landbouwers door iedereen gezien worden als een deel van de oplossing. We hebben een coöperatieve duurzaamheidswerkgroep waar het management samen met leden kijkt hoe we onze centrale duurzaamheidsstrategie op een haalbare manier vertalen naar concrete acties op het landbouwbedrijf en in onze fabrieken.”

Gaat Milcobel ook leden zoeken in de buurlanden?
“We halen al sinds 1994 melk uit de buurlanden Nederland en Frankrijk, goed voor 5 procent van de melk die we verwerken in Kallo, Moorslede en Langemark, dicht bij de grens met de noorder- en zuiderburen. De transportafstanden zijn beperkt. We zijn dan ook in die regio’s actief op zoek naar nieuwe melkleveranciers.”

Wat denkt u van de plannen van FrieslandCampina om in Vlaanderen leden te werven?
“Iedereen zoekt extra melk, wij ook. Er is in België stilaan een echte oorlog aan de gang om de melk. De aankondiging van FrieslandCampina om Vlaamse leden te werven, zorgt voor extra druk op de markt. Maar dat Friesland-Campina ook naar Vlaanderen kijkt, lijkt mij logisch. Wij volgen die ontwikkelingen, alleen – en dat wil ik nog eens heel uitdrukkelijk benadrukken – we hebben onze eigen strategie en houden vast aan onze eigen koers. We zijn er 100 procent van overtuigd dat we het goede pad volgen richting de toekomst. Het prospecteren richting nieuwe leden voor Milcobel maakt daar absoluut deel van uit.”  

Kan Milcobel de extra melk wel tot waarde brengen?
“We willen de capaciteit van de mozzarellaproductie in onze fabriek in Moorslede verder uitbreiden, waarvoor we daadwerkelijk op zoek zijn naar meer melk. Aan de andere kant zijn we ook bezig met de verhoging van de bezettingsgraad van de installaties door voor derden non-dairyproducten zoals inuline, een bijproduct van cichorei, te drogen. De winst die we zo uit de markt halen, gaat naar de melkprijs, en dus naar onze leden. Da’s een additionele manier om op langere termijn gezond en weerbaar te blijven als bedrijf en als coöperatie.”  

Milcobel wil herrijzen met de strategie Feniks

Milcobel is een Belgische zuivelcoöperatie die de melk van ongeveer 2.000 melkveebedrijven
ophaalt en verwerkt tot onder meer kaas, melkpoeder, roomijs, boter, room en wei. In de
afgelopen jaren kampte de coöperatie met problemen. Daardoor was de uitbetaalde
melkprijs niet concurrerend en stapten enkele honderden leden stapten op. Milcobel
krijgt een nieuwe ceo, Nils Van Dam, en een nieuwe voorzitter. Betty Eeckhaut. Onder hun
leiding zet de onderneming een reorganisatie – de Feniks-strategie – en een besparingsplan
– Compass – in gang. In 2021 alleen al leverde Compass een besparing op van € 41 miljoen,
meer dan tweemaal de ambitie voor het eerste jaar. De strategische verschuiving van productmix
naar producten met meer toegevoegde waarde en hogere valorisatie resulteerde in een
volumegroei in toegevoegde waarde producten van 10 procent. In 2021 steeg de standaardmelkprijs
met € 15,50, ofwel +57 procent ten opzichte van december en was er een nabetaling van € 0,90
per 100 liter geleverde melk en een dividenduitkering van 4 procent.