Prijs Duitse kaas­export herstelt bij gematigd volume

‹ Terug naar overzicht

Prijs Duitse kaas­export herstelt bij gematigd volume

Geplaatst op:

A-Insights (eerder bekend als Annual Insight) gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. In deze maandelijkse rubriek neemt het de lezer mee in hoe de groeiende hoeveelheid gebruikt kan worden bij het beter begrijpen van ontwikkelingen binnen de zuivelmarkt. Deze maand: de Duitse kaasexport.

 

Tekst: Mathieu Geuskens

De Duitse export van Nederlandse kazen (Gouda, Maasdam, Edam) is in 2020 licht gestegen ten opzichte van 2019. Met een exportvolume van 312.000 ton realiseren onze oosterburen een volumestijging van 1,2 procent, waarbij een lichte prijsdaling ervoor zorgde dat de waarde van de export iets minder sterk toenam (met 0,9 procent). Duitsland wist te profiteren van een toegenomen vraag uit Nederland en Japan, terwijl de export naar Italië en Spanje sterk onder druk stonden. Naast de toename van de export van Gouda, Maasdam en Edam zag Duitsland het volume van het belangrijkste exportproduct, mozzarella, met 3 procent toenemen, waarbij een evenredige prijsdaling ervoor zorgde dat de exportwaarde stabiel bleef.

Tegengestelde trend in Duitse kaasexport

De Duitse prijsstijging is een tegenstelling van de trend die de Nederlandse export in coronajaar 2020 doormaakte: waar het volume van de Nederlandse export met 1,2 procent lager ligt, draagt een hogere prijs bij aan een stijging van 2,1 procent voor de waarde van de export. 

Duitse en Nederlandse exportvolumes en -prijzen van Gouda, Edam en Maasdam.

Een nadere analyse leert dat de Duitse export na een sterk herstel in de maanden mei, juni en juli onder druk stond in het najaar. Duitsland profiteerde in de zomermaanden van een toegenomen vraag naar hun relatief goedkope producten, opvallend genoeg voornamelijk vanuit Nederland. Vanaf september stond de export echter weer sterk onder druk (-14 procent ten opzichte van een jaar eerder), onder andere door een normalisering van de Nederlandse vraag en door een afname van de vraag vanuit Italië en Spanje. 

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 8 2021.
Nog geen abonnee? Klik HIER en profiteer
het eerste jaar van maar liefst 25% korting.

Deze druk op de export is opvallend, aangezien een groot deel van de belangrijkste exportmarkt, de Europese markt, in deze maanden vergelijkbare effecten ervoer van coronamaatregelen als tijdens de zomer. Een deel van het volumeverlies werd goedgemaakt in december, toen het land maar liefst 21 procent meer Gouda, Maasdam en Edam exporteerde dan het jaar daarvoor. Nederland wist in dezelfde periode met een jaar eerder vergelijkbare volumes te exporteren, wat aangeeft dat Nederland een groter stuk van de gekrompen markt bediende in deze maanden.

Verandering exportvolume Gouda, Maasdam en Edam ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Geringere volumes

Na de sterke exporttoename in december 2020 ziet zowel Duitsland als Nederland de export afnemen in januari van dit jaar. Beide landen herstellen hier in februari en maart van, waarbij vooral Duitsland sterke groei vertoont en hogere volumes exporteert dan voor het losbarsten van de coronacrisis een jaar eerder. In april ziet Duitsland de groei verdampen, en exporteert het land slechts 1 procent meer dan in dezelfde maand in 2020 

en 8 procent minder dan in april 2019, voor de uitbraak van corona. Wel zien beide landen de prijsniveaus herstellen naar het niveau van voor corona: met een gemiddelde exportprijs van € 3,24/kg in april weet Duitsland significant hogere prijzen te realiseren dan gedurende 2020 (gemiddeld € 3,06/kg). De toekomst zal leren of dit prijsherstel zich doorzet, en of de Duitse export verder aantrekt nu de vaccinatiegraad in de afzetmarkt blijft stijgen en verdere versoepelingen mogelijk lijken. 

Mathieu Geuskens is zuivelanalist bij A-Insights (eerder bekend als Annual Insight).