Recordprijzen in zuivelketen van boer tot consument

‹ Terug naar overzicht

Recordprijzen in zuivelketen van boer tot consument

Geplaatst op:

Voor melk en zuivel zijn nieuwe recordprijzen genoteerd. Dat blijkt uit de voedselprijzenmonitor die Wageningen Economic Research publiceert op de website Agrimatie.nl. In de afgelopen maanden steeg de prijs af boerderij het meest extreem.

 

Tekst: Bert Kleiboer

De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkeling op drie niveaus met indexen voor de schakels melkveehouderij, producent en consument. De indexen zijn verhoudingsgetallen ten opzichte van 2015 (2015=100). 

Recordprijzen op alle fronten

De prijsindex af boerderij is in december 2021 uitgekomen op 125 punten, 5 procent hoger dan een maand eerder en 25 procent hoger dan in december 2021. Met de stijging van december ligt de prijs voor rauwe melk ook voor het eerst boven het recordniveau van oktober en november 2017 (destijds 124 punten). Aan het begin van het afgelopen jaar was het niveau voor melkveehouders nog beneden gemiddeld. In januari was de index nog 98. De gemiddelde index in 2021 ligt 11 procent hoger dan in 2020 (108,5 tegen 97,5). 

De producentenprijsindex is minder extreem gestegen. De index in december (128 punten) is 9 procent hoger dan een jaar eerder (117); een recordwaarde. Het gemiddelde van 2021 ligt 6 procent hoger dan dat van 2020 (123,7 tegen 116,3). 

Ook de consumentenprijsindex bereikt een nieuwe record. In december 2021 bedraagt deze 116 punten. Op winkelniveau zijn de bewegingen een stuk minder heftig. De index van december 2021 is 3,5 procent hoger dan die van een jaar eerder. De gemiddelde index van het hele jaar ligt nog geen procent hoger dan die van 2020.

De prijsstijgingen en de fluctuaties zijn het resultaat van de coronamaatregelen in combinatie met een groeiende vraag naar zuivel op de wereldmarkt. Daarnaast leiden kostenstijgingen voor onder meer energie en grondstoffen- ook tot prijsverhogingen. 

Contractafspraken werken vertragend

Dat de prijs af boerderij harder stijgt dan in de volgende schakels is een natuurlijke ontwikkeling. Contractafspraken werken vertragend. Producenten leveren dus een deel van hun marge in. De stijging van de consumentenprijzen is ook enigszins gedempt. Dat is deels terug te voeren op lopende contracten waarin prijsstijgingen nog niet zijn doorgevoerd. Supermarkten hebben daarnaast te maken met onderlinge  (prijs)concurrentie. 

Het is te verwachten dat de prijzen op producent- en consumentniveau nog verder zullen stijgen.

Lees ook:
Groei voor zuivel met keurmerk On the way to PlanetProof
On the way to PlanetProof blijft groeien. Het areaal beheerd land door melkveehouders die voldoen aan de duurzaamheidseisen van dit keurmerk voor zuivel is vorig jaar met 3 procent gestegen ten opzichte van 2020.