Gebruik antibiotica rundveesector daalde verder

‹ Terug naar overzicht

Gebruik antibiotica rundveesector daalde verder

Geplaatst op:

Het gebruik van antibiotica in de rundveesector is vorig jaar ten opzichte van 2018 met 4,9 procent verder gedaald. Tevens is de verkoop van antibiotica ten opzichte van 2018 met 16,1 procent afgenomen. De afname ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 bedraagt nu 69,6 procent. Dat meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa.

Het gebruik van de voor de volksgezondheid kritische antibiotica, zoals fluorochinolonen en derde en vierde generatie cefalosporinen, blijft in de meeste sectoren onverminderd laag. Het gebruik van de polymyxines zoals colistine ligt onder de norm die het Europees Geneesmiddelenbureau EMA hiervoor heeft opgesteld, maar neemt toe. De SDa doet een beroep op dierenartsen en dierhouders het gebruik terug te dringen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in 2019 besloten de polymyxines in te delen bij de groep van de voor de volksgezondheid kritische middelen. De SDa vindt dat voor de polymyxines eenzelfde nul-streefwaarde moet gaan gelden als voor een aantal andere middelen in deze categorie.

Volgens benchmarkwaarden

De SDa presenteerde vorig jaar voor de diverse sectoren de benchmarkwaarden voor aanvaardbaar gebruik. Dit jaar worden de resultaten voor het eerst ten opzichte van deze benchmarkwaarden gepresenteerd. In de komende jaren zal aan de hand van deze benchmarkwaarden getoetst worden hoe het gebruik zich ontwikkelt. 

Het gebruik in de sectoren waar nog geen benchmarkwaarden voor aanvaardbaar gebruik afgegeven konden worden, wordt getoetst aan de al in 2019 vastgestelde actiewaarde. Aan de nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

De SDa dringt er bij de sectoren en dierenartsen al jaren op aan de aandacht te richten op de bedrijven met een structureel hoog gebruik. De sectoren waarvoor de SDa een aanvaardbaar gebruik van antibiotica heeft vastgesteld, werken op dit moment samen met de dierenartsen aan een plan gericht op het terugdringen van antibiotica op deze bedrijven.

Bron: SDa-rapport Antibioticumgebruik neemt verder af