Biologische landbouw groeit, vooral vraag naar zuivel

‹ Terug naar overzicht

Biologische landbouw groeit, vooral vraag naar zuivel

Geplaatst op:

De biologische landbouw is afgelopen jaar duidelijk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Vooral de vraag naar biologische zuivel, varkensvlees en aardappelen nam toe. In 2017 is er ruim 223 miljoen kg onbewerkte biologische melk naar zuivelfabrieken vervoerd. Dat is ruim 12,4 procent meer dan een jaar eerder en 1,6 procent van de totale melkproductie van dat jaar. Bedrijven met biologische melkkoeien hielden vorig jaar samen ruim 32.000 melkkoeien, 12,4 procent meer dan in 2016
Na het afschaffen van het melkquotum in 2015 daalde de melkprijs voor gangbare melk. Onder andere de stabielere melkprijs voor biologische melk is voor melkveehouders een extra stimulans geweest om over te stappen op een biologische productiewijze.

Biologische melkveehouderij

De oppervlakte landbouwgrond voor biologische landbouw is tussen 2016 en 2017 met 7,6 procent toegenomen tot circa 56.000 ha. De groei van de biologische melkveehouderij is goed merkbaar in de toename van het areaal biologisch grasland dat onder andere beschikbaar is voor de melkveehouderij. Dat groeide met 8,8 procent naar 40.000 ha. In totaal werd vorig jaar op 3,2 procent van het Nederlandse landbouwareaal aan biologische landbouw gedaan.

Biologisch aandeel relatief beperkt

Het aandeel van de biologische landbouw blijft relatief beperkt. Vorig jaar was 3,2 procent van de landbouwgrond in gebruik voor biologische landbouw. Van de totale veestapel was 2,9 procent biologisch tegenover 2,6 procent een jaar eerder. Bij de melkproductie was dit 1,6 procent.

Meer info: Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken