CBL: strategische ketensamenwerking biedt kansen

‹ Terug naar overzicht

CBL: strategische ketensamenwerking biedt kansen

Geplaatst op:

Strategische ketensamenwerking biedt kansen mits beide partners over het juiste DNA beschikken, concludeert het CBL.

In opdracht van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onderzocht EFMI Business School de strategische samenwerking in de versketens. Ook de zuivelketen is tegen het licht gehouden, in het bijzonder de keten die Royal A-ware en Albert Heijn samen hebben opgezet. EaFMI voerde het onderzoek afgelopen najaar uit door meer dan honderd spelers in de versketens te ondervragen naar het belang van samenwerking nu en de komende vijf jaar.

De voornaamste conclusie: strategische ketensamenwerking biedt mogelijkheden voor innovatie en optimalisatie, maar alleen als de samenwerking relevant is voor de consument, de partners vitaal zijn en over het juist dna beschikken om te kunnen samenwerken. Een andere conclusie uit het onderzoek: alle spelers moeten beschikken over grote hoeveelheden data. Toeleveranciers, boeren, verwerkers of retailers, zij moeten allemaal precies weten wat er in de keten speelt zodat ze snel kunnen inspelen op de wensen van de grillige consument.

Het steeds weer veranderende gedrag van de consument is dan ook een van de redenen waarom spelers in de keten elkaar opzoeken. Maar er zijn meer reden voor het toenemend aantal strategische samenwerkingsverbanden in versketens. De druk op de ketens neemt van alle kanten toe, stelt EMFI in het onderzoekrapport. De onderzoekers wijzen op de toenemende discussie over de houdbaarheid van het Nederlandse voedselsysteem. De duurzaamheidsthema’s zijn divers: klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn. Ook waterverbruik en de wereldwijde voedselvoorziening komen op termijn onder een vergrootglas, voorspelt EFMI. “En zo wisselen thema’s die soms ook met elkaar in tegenspraak zijn en blijft de duurzaamheidsagenda zeer dynamisch. De dynamiek vraagt om een integrale aanpak, zodat keuzes vanuit ketenperspectief worden gemaakt en de balans wordt bewaakt. Dat alles leidt naar verwachting tot meer strategische ketensamenwerking.”

‘Verbulking’

Een andere reden die ketenpartijen naar elkaar toe drijft is wat de onderzoekers de ‘verbulking’ van versproducten noemen. Daarmee bedoelen zij dat een product met toegevoegde waarde gewoon wordt naarmate het populairder wordt en meer beschikbaar komt voor het grote publiek. Veel supermarkten streven naar de bereikbaarheid van bijzondere producten. Daarom brengen zij vaak vergelijkbare varianten op de markt. Die ‘verbulking’ vergroot de noodzaak om te innoveren.

Dilemma’s

Uit het onderzoek blijkt dat versketens voor enkele grote dilemma’s staan: om de keten te verduurzamen moeten zoveel mogelijk spelers samenwerken, maar dan wordt het lastiger om onderscheidend te blijven; de meerkosten voor verduurzaming komen terecht bij of de consument of ketenspelers zelf en strategische samenwerking leidt op den duur tot vaste structuren, terwijl de keten juist gebaat is bij flexibiliteit.

René van Buitenen

AH en Royal A-ware
In het onderzoek is onder meer de samenwerking tussen Albert Heijn en Royal A-ware nader bekeken. Zij hebben een duurzamere melkstroom opgezet voor het AH-merk. Volgens de onderzoekers scoort de samenwerking hoger dan het gemiddelde van andere versketens, zowel wat betreft toegevoegde waarde voor de consument, de intensiteit van de samenwerking en de schaalbaarheid van de samenwerking. De veehouders die deelnemen aan het concept krijgen een hogere melkprijs. Volgens de deelnemers aan de enquête van het EFMI-onderzoek is het Albert Heijn die het meest profiteert van de samenwerking, voor Royal A-ware en de melkveehouders.

Dit artikel is verschenen in ZuivelZicht 5 2019. Nog geen abonnee? Klik HIER.