€ 172 miljoen voor promotie agrifoodproducten

‹ Terug naar overzicht

€ 172 miljoen voor promotie agrifoodproducten

Geplaatst op:

De Europese Commissie stelt € 172,5 miljoen uit de EU-landbouwbegroting beschikbaar voor de promotie van agrofoodproducten die in de EU zijn geproduceerd.

Promotie agrifoodproductenIn de komende drie jaar worden 79 campagnes opgezet voor onder andere zuivelproducten en kaas. Het doel van de programma’s is EU-agrifoodproducenten te helpen communiceren over de kwaliteit van hun producten. De focus ligt daarbij op het benadrukken van de kwaliteit van Europees voedsel met geografische aanduidingen en op biologische productiemethoden.

79 goedgekeurde programma’s

Van de 79 goedgekeurde programma’s zijn er 48 gericht op landen buiten de EU. Daarvan zijn 23 programma’s gewijd aan de sector groenten en fruit. Andere betrokken sectoren zijn kaas en zuivelproducten.

Mono- en multiprogramma’s

Dit jaar is in totaal € 97 miljoen uitgetrokken voor zogeheten monoprogramma’s voor afzetbevordering, die zijn ingediend door een of meer organisaties uit eenzelfde lidstaat. Nog eens € 75,5 miljoen is bestemd voor de financiering van ‘multiprogramma’s’, ingediend door ten minste twee organisaties uit ten minste twee lidstaten of door een of meer Europese organisaties. De geselecteerde programma’s zijn ingediend door aanvragers uit negentien lidstaten.

Voorstellen

Een breed scala van organisaties, zoals vakverenigingen, producentenorganisaties en met afzetbevordering belaste agrovoedingsinstanties, kwamen in aanmerking om financiering aan te vragen via het indienen van voorstellen in januari van dit jaar. Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) heeft samen met externe deskundigen de voorstellen beoordeeld en gerangschikt.