FrieslandCampina krijgt versterking van nieuwe Vlog-melkers

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina krijgt versterking van nieuwe Vlog-melkers

Geplaatst op:

FrieslandCampina heeft versterking gekregen van tweehonderd nieuwe Vlog-melkers. Met de uitbreiding komt het aantal deelnemende melkveebedrijven die Vlog-melk aan de coöperatie leveren, op ruim zeshonderd. 

Reden voor de uitbreiding is de fors stijgende vraag in Duitsland naar kaas geproduceerd met Vlog-melk. Alle Vlog-melk die de Nederlandse FrieslandCampina-melkveehouders produceren, wordt verwerkt tot kaas voor de Duitse markt. Daar wordt inmiddels ruim de helft van de melk via deze standaard geproduceerd. 

Vlog: 1 cent extra

Melkveehouders die Vlog-melk leveren, ontvangen een extra beloning van 1 cent per kg melk bovenop de toeslag voor weidemelk. De resterende waarde komt, door middel van de prestatietoeslag, ten goede voor alle ledenmelkveehouders en draagt bij aan de investeringen in de verschillende kaasmakerijen.

FrieslandCampina lanceerde de Vlog-melkstroom in 2017. Dit betekent dat de koeien op de bedrijven die volgens deze standaard produceren een gmo-vrij rantsoen en weidegang krijgen.

Vrij van genetisch gemodificeerde organismes

Vlog (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het label Ohne Gentechnik. 

FrieslandCampina wil met Vlog-zuivel levensmiddelen produceren zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismes (gmo). Dit geldt voor de hele keten van voerstromen, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap. Aanvullend passen alle deelnemende melkveebedrijven volledige weidegang toe op hun bedrijf. De zuivelverwerker moet deze melk in een aantoonbare gescheiden melkstroom verwerken.

Melk met Meerwaarde 

Vlog-melkproductie past in de coöperatieve visie Melk met Meerwaarde van FrieslandCampina. Hiermee wil de coöperatie meer waarde creëren voor de leden met een onderscheidende marktgerichte ketenaanpak. Vlog is een van de bijzondere melkstromen van FrieslandCampina waarmee het inspeelt op consumentenbehoeften. Zo helpt de coöperatie consumenten met het keurmerk On the Way to PlanetProof met het kopen van duurzamere zuivelproducten. Deze zijn geproduceerd van melk van bedrijven die voldoen aan eisen voor dierenwelzijn, natuur en klimaat.